Opptak

Film- og videoproduksjon - bachelorstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse.


Antall studieplasser

Høst 2023: 20


Tidligere opptaksgrenser

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 58,1 53,7
2022 57,7 54,5
2021 55,2 52,5
2020 56,2 51,3

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.