Hva kan jeg bli?

Bachelor i bioingeniørfag

Hva kan du bli?

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Hva gjør en bioingeniør?

I kampen mot koronaviruset og for å hjelpe smittede og syke, er bioingeniørene en svært viktig ressurs. Les mer i blogginnlegget "Hva gjør en bioingeniør?"

Jobbmuligheter

Et treårig bioingeniørstudium gir deg et yrke og er den eneste utdanningen som automatisk gjør deg kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier. Ved fullført studium får du autorisasjon som bioingeniør og har mange muligheter for jobb, samt videre studier. Master i molekylærmedisin ved NTNU er en populær påbygging.

Arbeidsmarkedet for bioingeniører er meget godt, og prognosene viser at det vil være godt i mange år framover.

De aller fleste bioingeniører jobber i medisinske sykehuslaboratorier innen ulike spesialiteter, for eksempel:

  • Medisinsk biokjemi
  • Mikrobiologi
  • Blodbank
  • Farmakologi
  • Hematologi
  • Patologi
  • Medisinsk genetikk.

I noen sykehuslaboratorier jobber man i døgnturnus.

Noen få bioingeniører jobber innen forskningsinstitusjoner, innen farmasøytisk industri, innen undervisning, salg av laboratorieutstyr, kvalitetssikring, og liknende

Videre studier

Studere videre?

Du får autorisasjon som bioingeniør ved fullført studium og har mange muligheter for videre studier. Master i molekylærmedisin er en populær påbygging.

Mastergrad

En bachelor i bioingeniørfag gir deg muligheten til videre studier i Norge og i utlandet. Eksempler på mastergradsutdanninger aktuelle for bioingeniører ved NTNU er:

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.
Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

Andre videreutdanninger

NITO, bioingeniørfaglig institutt gir en god oversikt over etter- og videreutdanningstilbud i Norge.

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum

En hvit S på blå bakgrunn med teksten Samarbeidsforum. Logo

Fakultet for Naturvitenskap har et aktivt samarbeid med norsk industri og offentlig forvaltning. Les mer om Samarbeidsforum, intervjuer med personer i næringslivet og jobbmuligheter.