Hva lærer jeg

Bachelor i bioingeniørfag

Hva lærer du?

Tre mannlige studenter foran tavle. Foto
Kim Ramberghaug/NTNU

Vil du bidra til å oppdage sykdom sikrere og tidligere?

Å ta en bioingeniørutdanning er perfekt for deg som er nysgjerrig på kroppens kjemi og hvordan vi kan bruke teknologi for å oppdage sykdom. Du vil ha mange spennende jobbmuligheter, og du blir kvalifisert til å jobbe innen alle typer medisinske laboratorier. Jobbmarkedet ser ut til å være svært godt for bioingeniører i mange år fremover, og du vil få en viktig rolle med å oppdage sykdom sikrere og tidligere.

Som bioingeniør er du en del av det diagnostiske teamet rundt en pasient. Du tar blodprøver og analyserer alle typer biologisk materiale, som for eksempel blod- og vevsprøver. Arbeidet gjøres både manuelt og ved hjelp av automatiserte analyseinstrument. Du får ansvaret for at analyseresultatet skal være riktig. Resultatene er viktige for diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom. Det er viktig å være nøyaktig og å kunne samarbeide godt.
Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke innen forebygging og behandling av sykdom, og studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig.

NTNUs bioingeniørutdanning kombinerer fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap. Du utvikler ferdigheter og lærer å bruke stadig mer avansert teknologi, som bidrar til bedre forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom.

Du får delta i et spennende læringsmiljø. De faglig ansatte er i hovedsak selv autoriserte bioingeniører med profesjonskompetanse, i tillegg til at de har en akademisk og pedagogisk videreutdanning. Det er stor forskningsaktivitet i miljøet innen bioingeniørrelevante fagområder. Mange jobbmuligheter er åpne for deg etter studiet, og du er kvalifisert for å kunne jobbe ved sykehuslaboratorier i hele Skandinavia og på Island.

Dette er noe av det du lærer ved å ta en bachelor - bioingeniør:

  • Bruk av bioingeniørrelevant utstyr, analyseinstrumenter og teknikker som benyttes i medisinske laboratorier og forskningslaboratorier
  • Blodprøvetaking, behandling, oppbevaring og analyse av human-biologisk prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
  • Vurder kvalitet i bioingeniørfaglig arbeid, delta i metodevalidering og kvalitetsutviklingsarbeid
  • Profesjonsrelevante IKT-system, digitale verktøy og statistikkprogram
  • Hvordan vurdere faglige problemstillinger og reflektere over innovative og bærekraftige løsningsforslag

Min studieuke: Bioingeniør

Ukas student: Bioingeniør

En kvinnelig student stikker overkroppen ut av en dør og smiler. Foto

 Kan du fortelle litt om deg selv?

 Eg heiter Hanne og er 22 år gammal.
 Eg går 3.året bioingeniør ved NTNU i Ålesund.
 
 Når eg ikkje er på skule er eg på trening, med vennar eller jobb.
 Ellers er eg veldig glad i å lage mat, lese bøker og vere ute.

 Les blogginnlegget her!