Studiets oppbygning

Bachelor i bioingeniørfag

Studiets oppbygning

Som bioingeniørstudent kombinerer du fag fra naturvitenskap, samfunnsfag og medisinsk laboratorievitenskap. Du utvikler ferdigheter og lærer å bruke stadig mer avansert teknologi, som bidrar til bedre forebygging, diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.


Undervisningen legger vekt på medisinsk laboratorieteknologi med ulike spesialområder, som for eksempel:

  • kroppens kjemi og sykdomsprosesser i levende organismer
  • blod og blodsykdommer
  • mikroorganismer, som bakterier, virus og sopp
  • immunforsvar og kroppens forsvarsmekanismer overfor sykdommer
  • kroppens arvemateriale og genteknologiske metoder
  • cellelære
  • sykdomslære

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Bioingeniørfag - studiets oppbygging

En foreleser underviser studenter på Bioingeniør. Foto

Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon