Opptak

Bachelor i bioingeniørfag

Opptak

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

BIOI: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Tidligere opptaksgrenser


For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for studieprogrammet i Trondheim 80 plasser og 35 plasser for studieprogrammet i Ålesund .
Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Poenggrenser

 

Poenggrenser Trondheim

Årstall Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 54.7 53.2
2022 54.8 52.6
2021 56.1 54.0
2020 54.8 53.0

Poenggrenser Ålesund

Årstall Ordinær kvote Førstegangsvitnemål
2023 45.0 44.5
2022 47.7 47.8
2021 51.7 48.5
2020 50.3 47.2

KJØNNSPOENG

KJØNNSPOENG

Det gis 2 tilleggspoeng for menn som søker opptak til Bachelor i bioingeniør, Trondheim.