Studiemiljø

Bachelor i bioingeniørfag

Studiemiljø

Student i Ålesund

Student i Ålesund

Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Ålesund er et studiested hvor det er lett å bli kjent med medstudenter, også på tvers av studieretning, og du får tett og god kontakt med forelesere og fagmiljø. Studentsamfunn (ÅSS) står for de fleste av de større arrangementene for studenter i Ålesund.

Vi har fine laboratoriumsfasiliteter som benyttes utenom timeplanlagt undervisning og øvingstimer som en faglig og sosial møteplass på tvers av både studieretning og årskull. Dette har ført til at studentene har et godt sosialt samhold og et bra studiemiljø. Faglærerne sitter lett tilgjengelig i nærheten av læringsarealene. Studieprogrammet har 35 studieplasser i Ålesund.

Symbiosen er linjeforeningen for Institutt for biologiske fag ved NTNU i Ålesund. Her inngår bachelorgradene Bioteknologi, Bioingeniør og Biomarin innovasjon, samt Årsstudium i medisinske og biologiske fag. Følg oss på Facebook og Instagram

Mer om studentlivet i Ålesund

Hvorfor studere Bio-fag? NTNU i Ålesund


Student i Trondheim

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Basen for mange er Studentersamfundet. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Bioingeniørutdanningen holder til på Laboratoriesenteret ved St Olavs Hospital. Vi har Norges best utstyrte studentlaboratorier for bioingeniørstudenter. De flotte lokalene, og samlokaliseringen med St Olavs Hospitals laboratorier, setter oss i en særstilling og gir våre studenter veldig gode muligheter til å utforske, prøve, feile og utvikle sine praktiske ferdigheter. Studieprogrammet har 80 studieplasser i Trondheim.

Studentene har en aktiv linjeforening, Nucleus, som du kan følge på Facebook. Nucleus bidrar med forskjellige sosiale og faglige aktiviteter gjennom studieåret.


Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon