Kontakt

Bachelor i bioingeniørfag

Kontakt

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim-Ålesund

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudie
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling 
  • Permisjon fra studiet
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med en av våre studieveiledere. 

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)