NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

 

Banner

 

Nye innovasjonsledere

Ved NTNU skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte.

Stillingene er ledd i NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon.

Søknadsfristen er utløpt.


Innovasjonsledernes oppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Stillingene er helt nye og sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

  • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
  • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
  • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
  • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
  • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
  • Delta på relevante strategiske arenaer  

Som innovasjonsleder vil du være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.


Utlysninger

Fakultet for arkitektur og design (AD)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Nullutslippsområder i smarte byer

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer utvikler løsninger for framtidens bygninger, tettsteder og byer. Kommuner, næringsliv, myndighetsorganer og forskere samarbeider om å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp.

Søknadsfristen er utløpt.

Det humanistiske fakultet (HF)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Estetikk, anvendt språkvitenskap, kjønns- og kulturforskning, teknologi- og vitenskapsstudier og anvendt etikk og historie

Humanistisk nyskaping bidrar til positive forandringer og har nytteverdi for mange områder utenfor akademia. Innovasjonslederen skal samarbeide med fagmiljøene om å utvikle og etablere en kultur og en arbeidsform for integrasjon av innovasjon som en naturlig videreføring av forskningsaktiviteten.

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Kunstig intelligens og maskinlæring, Big Data og Internet of Things

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Elektroniske systemer

Stillingen innebærer arbeid med å synliggjøre og forfølge mulighetene for innovasjon og nyskaping fra vår forskning. Fagfeltet er godt posisjonert som muliggjørende teknologi for svært mange anvendelser i ulike miljøer; målet er å identifisere og aksjonere på muligheter som byr seg.

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Autonome systemer

Autonome systemer representerer fremtidens teknologi som vil gjøre det mulig å oppnå et nytt nivå av automasjon i samfunnet. Det foregår i dag en rivende utvikling på dette området som gir store muligheter for innovasjon blant ansatte og studenter ved NTNU sammen med næringsliv og offentlig virksomhet.

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Digital elektrisk energi

Det vil tilligge innovasjonslederen et spesielt ansvar å følge opp muligheter til forskningsbasert innovasjon og omstilling som åpner seg på grunn av det grønne skiftet, elektrifisering og digitalisering av energibransjen – som vi benevner Digital elektrisk energi, og hvor Institutt for elkraftteknikk spiller en sentral rolle.

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Vannkraft - FME HydroCen

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Havrom

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Grønt skifte i bygget miljø

Byggebransjen er landets største næring med store behov for innovasjoner. Målet er at våre innovasjoner kommer raskt til bruk, bidrar til å stryke byggebransjen og bidrar til et grønnere, mer innovativt og bærekraftig bygget miljø. Vi ønsker deg som er rå på å finne de beste ideene, har erfaring med å utvikle innovasjon og som vil jobbe i Norges mest ambisiøse og jordnære forskningsmiljø.

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Ultralyd

Er du en innovatør? Ønsker du å gjøre verden til et bedre sted? Vil du jobbe med de beste? Drives du av å ta forskning fra idé til marked? Vi ser etter en kreativ Innovasjonsleder som skal jobbe med forskere for å identifisere innovasjoner innen ultralyd og utvikle disse til kommersieller produkter.

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Toppidrettsforskning og hjertetrening

Leder vil arbeide for å realisere innovative løsninger mot optimalisering av en sunn livsstil og idrettsprestasjon i den nye tidsalderen av eksterne helsetjenester, velferd og toppidrett. Målet er å identifisere og overføre vitenskapelig kunnskap fra ideer til kommersielle produkter eller tjenester.

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Metallproduksjon og materialteknologi

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Kjemisk prosessteknologi

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – Innovasjon i lærerutdanningene

Innovasjonslederen vil arbeide med innovasjoner innenfor skolefeltet med utgangspunkt i forskningsprosjekter knyttet til lærerutdanningene ved ILU og ved andre fagmiljø ved NTNU. Dette inkluderer arbeid med innovasjoner opp mot Universitetsskolesamarbeidet.

Søknadsfristen er utløpt.

Fakultet for økonomi (ØK)

Stillingsutlysning:

Innovasjonsleder – NTNU Energy Transition og Engage

Stillingen som innovasjonsleder ved Fakultet for økonomi er et samarbeid mellom NTNU Energy Transition og Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship. Dette er et samarbeid som gir unike muligheter for en innovasjonsmobilisering som inkluderer forskere, sentrale industriaktører og studenter.

Søknadsfristen er utløpt.

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Vertskap

Prorektor for nyskaping
Toril A. Nagelhus Hernes

Prosjektleder:
Seniorrådgiver rektors stab
Per Arne Wilson

Pressekontakt:
Rådgiver rektors stab 
Linn Benedicte Brubakken Øfsteng

Innovasjon for en bedre verden

NTNU har bidratt til omstilling og samfunnsutvikling i mer enn hundre år.

Vi skal nå:

  • Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss og våre partnere i næringsliv og offentlig sektor
  • Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye innovasjoner og nyskaping
  • Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i fagmiljøene
  • Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig

Tiltakspakke for mer innovasjon

Lansering på Technoport 2018

Porektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim på Technoport 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Technoport 2018 i Trondheim 28. februar.

Flere bilder fra lanseringen (Flickr)