Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

 

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon

Den store hemmeligheten, kortfilm
Se kortfilmen "Den Store Hemmeligheten" og få et kort innblikk i hva innovasjonslederes rolle ved NTNU er.

 

Banner

Ved NTNU skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. I vårt strategiske arbeid har vi flere innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte.

 

Innovasjonsledernes oppgaver

Innovasjonsledernes viktigste oppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver for innovasjonslederne: 

  • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
  • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
  • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
  • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
  • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
  • Delta på relevante strategiske arenaer  

Innovasjonslederen vil være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Innovasjonslederne får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

Målrettede tiltak

Innovasjon for en bedre verden

NTNU har bidratt til omstilling og samfunnsutvikling i mer enn hundre år.

Vi skal nå:

  • Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss og våre partnere i næringsliv og offentlig sektor
  • Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye innovasjoner og nyskaping
  • Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i fagmiljøene
  • Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig

Tiltakspakke for mer innovasjon

Tiltakspakke for mer innovasjon

Trondheim Tech Port

Lansering på Trondheim Tech Port

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim på Technoport 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og daværende rektor Gunnar Bovim lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Trondheim Tech Port 28. februar 2018.

Flere bilder fra lanseringen (FotoWare)