Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon, heading

Målrettede tiltak

NTNU har en innovasjonskultur som gjør at vi har bidratt til omstilling og samfunnsutvikling i mer enn hundre år. NTNUs kjernevirksomhet genererer daglig verdifull og unik kunnskap som kommer samfunnet og arbeidslivet til nytte på ulike måter.

Det er likevel et uforløst innovasjonspotensial i kunnskapen vi produserer og i måten vi samhandler med dem rundt oss.

Med Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon setter NTNU i gang målrettede tiltak for å gjøre forskning om til nyttige og konkrete innovasjoner.

NTNU skal:

  • Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss og våre partnere i næringsliv og offentlig sektor
  • Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye innovasjoner og nyskaping
  • Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i fagmiljøene
  • Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes er vertskap for satsingen.

 

Tiltakspakke for mer innovasjon

 

15 nye innovasjonsledere

NTNU skal ansette 15 nye innovasjonsledere i pilot. De skal jobbe sammen med forskere i felten der kunnskapen utvikles. Stillingene lyses ut i mars 2018. Følgende søknader og fagmiljøer er innvilget tildeling av innovasjonsleder:

 

Lansering på Technoport 2018

Porektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim på Technoport 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Technoport 2018 i Trondheim 28. februar.

Flere bilder fra lanseringen (Flickr – Foto: Thor Nielsen/NTNU)

 

Leder og vertskap

Leder for NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon:
Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Prosjektleder:
Seniorrådgiver rektors stab Per Arne Wilson

 

NTNU Discovery

Forsker Maria Teresa Guzman Gutierrez, professor May-Britt Hägg, forsker Shamim Haider. Foto: synlig.no

NTNU Discoverys historier om nyskaping 2018 – blant annet om studentene som vil revolusjonere overvåking av pasienter, om kirurgene som løser et mangeårig problem ved stifting av tarm og spiserør, om skip som får vinger for å spare drivstoff, og om hvordan membranteknologien utviklet av May-Britt Hägg og hennes forskerteam nå kan brukes til å lage bedre vin. 

Flere bilder fra historiene (Flickr – Foto: synlig.no)