Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

 

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon

Banner

 

NTNU søker 15 nye innovasjonsledere

15 innovasjonsledere

Ved NTNU skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Vi har ansatt 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte.

 


Innovasjonsledernes oppgaver

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Sentrale arbeidsoppgaver for innovasjonslederne: 

  • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
  • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
  • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
  • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
  • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
  • Delta på relevante strategiske arenaer  

Innovasjonslederen vil være døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Innovasjonslederne får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

 


Innovasjonslederne

Innovasjonslederne

Det humanistiske fakultet

Dagfinn Dybvig

Fakultet for arkitektur og design

Anne Nuijten

Fakultet for ingeniørvitenskap

Jonas Bergmann-Paulsen

Rita Løberg

Kjell Olav Skjølsvik

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Reinold Ellingsen

Ida Fuchs

Jan Onarheim

Anna Leida Mölder

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Tormod Njølstad

Vikram Singh Parmar

Fakultet for naturvitenskap

Li He

Finn Robert Müller

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Anne Berit Emstad

Fakultet for økonomi

Eirik Gjelsvik Medbø

 


Leder og vertskap

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes

Vertskap

Prorektor for nyskaping
Toril A. Nagelhus Hernes

Kontakt prorektor:
Administrativ lederstøtte:
Marte Olaussen Rosvoldaunet


Project Manager

Project Manager

Målrettede tiltak

Innovasjon for en bedre verden

NTNU har bidratt til omstilling og samfunnsutvikling i mer enn hundre år.

Vi skal nå:

  • Øke innovasjons- og kunnskapsoverføringen mellom oss og våre partnere i næringsliv og offentlig sektor
  • Identifisere flere ideer med potensial til å bli nye innovasjoner og nyskaping
  • Styrke og støtte opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i fagmiljøene
  • Gjøre innovasjonsaktiviteten mer synlig og tilgjengelig

Tiltakspakke for mer innovasjon

Tiltakspakke for mer innovasjon

Technoport

Lansering på Technoport 2018

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim på Technoport 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og daværende rektor Gunnar Bovim lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Technoport 2018 i Trondheim 28. februar.

Flere bilder fra lanseringen (Flickr)