Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Norges forskningsråd

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

SFI logo

Norges forskningsråd finansierer langsiktig forskning for forskningsmiljøer og FoU-aktivt næringsliv i tett samarbeid om innovasjon og verdiskaping. Aktivitetene fremmer teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. SFI-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon?

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon?

NTNU og SINTEF i fellesskap har utfordret åtte av våre SFI-ledere til å dele sine erfaringer og beste praksis knyttet til mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping fra forskningsaktiviteten i SFI-ene. 

Erfaringene er oppsummert i en rapport:

Hvordan styrke SFI-enes bidrag til innovasjon? (PDF, ny versjon 28.08.23)

Rapporten lanseres 25. august 2023 på Scandic Lerkendal.

NTNU er vertskap for SFI

NTNU er vertskap for 12 SFI

SFI Autoship – Autonomous Ships sikrer at norske aktører har en ledende og førende rolle i utviklingen av autonome skip.

SFI CASA arbeider med multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer.

SFI CGF – Centre for Geophysical Forecasting arbeider med geofysisk prognosering og bærekraftig utnyttelse av ressurser.

SFI CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Soulutions forsker på ultralyd for medisin, og olje/gass og maritim sektor.

SFI iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation utvikler materialer og metoder for lavutslipps laprosessteknologi.

SFI Metal Production styrker metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet.

SFI MOVE – Marine Operations in Virtual Environments utvikler metoder, teknologi og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann.

SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors bidrar til at selskaper og samfunnsfunksjoner digitaliseres sikkert og pålitelig.

SFI NorwAI – Norwegian Research Center for AI Innovation forsker på kunstig intelligens og stordata for industri.

SFI PhysMet – Senter for en bærekraftig og konkurransedyktig metallindustri forsker på fysikalsk metallurgi som fundament for metallindustri.

SFI SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology utvikler teknologi for utforskning og utnyttelse av den arktiske regionen.

SFI SUBPRO – Subsea production and processing utvikler teknologi for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. 

NTNU er partner i SFI

NTNU er partner i 14 SFI

SFI BLUES forsker på flytende stasjonære strukturer. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Industrial Biotechnology koordinerer nasjonale infrastrukturer og kompetanse i nettverk. SINTEF er vertskap.

SFI SWIPA – Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment utvikler brønn- og undergrunnsbarrierer. SINTEF er vertskap.

SFI CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for artic operations utvikler arktiske overvåkingsteknologier. UiT – Universitetet i Tromsø er vertskap.

SFI CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture utvikler lukkede oppdrettsanlegg. Nofima AS er vertskap.

SFI DigiWells utvikler digitalisering og automatisering for olje- og gassutvinning. NORCE – Norwegian Research Centre AS er vertskap.

SFI EXPOSED – Eksposed Aquaculture arbeider for robust, sikkert og effektivt oppdrett. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Harvest utvikler teknologi for utnyttelse av marine ressurser. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Klima 2050 arbeider for å redusere samfunnsrisikoen ved klimaendringer. SINTEF er vertskap.

SFI Manufacturing arbeider for bærekraftig produksjon i høyprisland. SINTEF Manufacturing er vertskap.

SFI Offshore Mechatronics arbeider med hydraulikk, robotisering, automatisering. UiA – Universitetet i Agder er vertskap.

SFI ProCardio utvikler IKT-plattform for kardiologi. Oslo Universitetssykehus HF er vertskap.

SFI SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain arbeider for tilgang og bruk av data innen olje og gass. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

SFI Smart Maritime arbeider med utslippseffektive teknologier for maritim industri. SINTEF Ocean er vertskap.

space