Forskningssentre for miljøvennlig energi

logo FMEForskningssenter for miljøvennlig energi

FME Forskningssenter for miljøvennlig energi er Norges forskningsråds ordning for langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på områdene energi og klima.

De nasjonale sentrene arbeider med fornybar og miljøvennlig energi i tillegg til CO2-håndtering.

FME-ordningen, utlysninger og senterhistorikk

NTNU er vertskap for FME

NTNU er vertskap for fire FME-sentre

FME CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies


FME CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies

FME CenSES arbeider for å styrke forståelsen av økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider ved utvikling og innføring av ny fornybar energi og miljøteknologi. Formålet er å fremme et mer miljøvennlig energisystem.

FME HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology


FME HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

FME HydroCen er et nasjonalt samlende senter som sikrer og videreutvikler undervisning og forskning innen vannkraftteknologi. Forskningssenteret vil gi vannkraftsektoren kunnskap og innovative løsninger i verdensklasse.

FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies


FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

FME NTRANS skal forske på utvikling av miljøvennlig energi fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv, og på samspillet mellom teknologi og samfunn.

FME ZEN – Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities


FME ZEN – Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

FME ZEN utvikler løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

NTNU er partner i FME

NTNU er partner i seks FME-sentre

FME Bio4fuels – Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy


FME Bio4fuels – Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy

ME Bio4Fuels skal utvikle innovativ teknologi for å konvertere biomasse og organiske rester til bærekraftig drivstoff og energi. Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er vertskap for senteret.

FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution


FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution

FME CINELDI utvikler fleksibelt og robust el-nett for fremtiden og elektrisk distribusjonsnett til en akseptabel pris. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future


FME HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

FME HighEFF arbeider for å øke energieffektivitet og slik sikre at Norge får verdens grønneste industrier. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME MoZEES – Mobility Zero Emission Energy Systems


FME MoZEES – Mobility Zero Emission Energy Systems

FME MoZEES arbeider med batteri- og hydrogenverdikjeder, systemer og applikasjoner der Norge kan ta en ledende posisjon i fremtiden. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME NCCS – Norwegian CCS Research Centre


FME NCCS – Norwegian CCS Research Centre

FME NCCS vil sikre at Norge forblir internasjonalt ledende innen CCS, sørger for CO2-lagring i Nordsjøen og bidra til å realisere fullskala CCS-kjede innen 2020. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology


FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology videreutvikler norsk fotovoltaisk industri, og skal bidra til å gjøre solenergi til en betydelig fornybar energikilde. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.