space

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråd finansierer langsiktig forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering (CCS), og samfunnsvitenskapelige aspekter ved denne forskningen. Forskningen skal ha muligheter for innovasjon og verdiskaping. FME-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for FME

NTNU er vertskap for 3 FME

FME HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology videreutvikler undervisning og forskning innen vannkraftteknologi.

FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies forsker på miljøvennlig energi fra samfunnsvitenskapelig perspektiv.

FME ZEN – Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities utvikler løsninger for framtidens bygninger og byområder.

FME logo

logo FME

NTNU er partner i FME

NTNU er partner i 7 FME

FME Bio4fuels – Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy utvikler teknologi for å bruke biomasse og organiske rester til energi. Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er vertskap for senteret.

FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution utvikler fleksibelt og robust el-nett og elektrisk distribusjonsnett til akseptabel pris. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future arbeider for økt energieffektivitet og sikre at Norge får verdens grønneste industrier. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME MoZEES – Mobillity Zero Emission Energy Systems arbeider med batteri- og hydrogenverdikjeder. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME NCCS – Norwegian CCS Research Centre vil sikre at Norge forblir internasjonalt ledende innen CCS. SINTEF Energy Research er vertskap for senteret.

FME NorthWind – Norwegian Research Centre on Wind skaper eksportmuligheter for vindkraftutbygging og norsk næringsliv. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology arbeider med solenergi som energikilde. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

space