space

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Norges forskningsråd finansierer langsiktig forskning på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering (CCS), og samfunnsvitenskapelige aspekter ved denne forskningen. Forskningen har potensial for innovasjon og verdiskaping. FME-ordningen, utlysninger og senterhistorikk.

FME logo

logo FME

NTNU er vertskap for FME

NTNU er vertskap for fire FME

NTNU vert rad 1

FME CenSES – Centre for Sustainable Energy Studies

Forsker på økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle sider ved ny energi og teknologi.

FME HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Videreutvikler undervisning og forskning innen vannkraftteknologi.

FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

Forsker på miljøvennlig energi fra samfunnsvitenskapelig perspektiv.

FME ZEN – Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities

Utvikler løsninger for framtidens bygninger og byområder.

NTNU er partner i FME

NTNU er partner i syv FME

NTNU partner rad 1

FME Bio4fuels – Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy

Utvikler teknologi for å bruke biomasse og organiske rester til energi. Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er vertskap for senteret.

FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution

Utvikler fleksibelt og robust el-nett og elektrisk distribusjonsnett til akseptabel pris. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

Arbeider for økt energieffektivitet og sikre at Norge får verdens grønneste industrier. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

NTNU partner rad 2

 

FME MoZEES – Mobility Zero Emission Energy Systems

Arbeider med batteri- og hydrogenverdikjeder. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME NCCS – Norwegian CCS Research Centre

Vil sikre at Norge forblir internasjonalt ledende innen CCS. SINTEF Energy Research hosts the Centre.

 

FME NorthWind - Norwegian Research Centre on Wind

Skaper eksportmuligheter for vindkraftutbygging og norsk næringsliv. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Arbeider med solenergi som energikilde. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

space