Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Forsknings- og innovasjonskoordinator i staben til prorektor for nyskaping, lokalisert ved NTNU i Gjøvik, og jobber tett med viserektor ved NTNU i Gjøvik. 

  • Innovasjons- og nyskapingsaktiviteter ved NTNU i Gjøvik
  • Samarbeid med eksterne partnere 
  • Koordinator for Universitetskommunen Gjøvik