Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver Prorektor nyskapning med ansvar for NTNU discovery https://ntnudiscovery.no/en/home/, Internasjonalisering i nyskapningsarbeidet og rådgivning for rektoratet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Berg, Ole Kristian; Wibe, Håvard. (2006) Størrelsesavhengig bevegelsesmønster hos røye (Salvelinus alpinus (L.)) i Midtre Skardørsjø. 2006.