Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsrådgiver jobber med søknadsstøtte til NFR og EU. Kan også kontaktes ved spørsmål om CRISTIN, Forskningsdagene og generell forskningsadministrasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Berg, Ole Kristian; Wibe, Håvard. (2006) Størrelsesavhengig bevegelsesmønster hos røye (Salvelinus alpinus (L.)) i Midtre Skardørsjø. 2006.