Kirsti Brekke

Seniorrådgiver forskning, innovasjon og eksternt samarbeid

kirsti.brekke@ntnu.no
70161453 45258134 Kompasset, Ålesund