Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Forsknings- og innovasjonskoordinator i staben til prorektor for nyskaping, er lokalisert ved NTNU i Ålesund, og jobber tett med viserektor ved NTNU i Ålesund. 

  • Støtte forsknings- og nyskapingsaktiviteter blant ansatte og studenter
  • Synliggjøre virkemidler for forskning og innovasjon
  • Legge til rette for nettverksbygging og kontakt eksterne aktører og partnere 
  • Implementering av NTNUs strategier innen forskning og nyskapning
  • Koordinator for Universitetskommunen Ålesund

Arbeidserfaring

2018 -              Rådgiver, Rektors stab, NTNU, arbeidssted Ålesund
2017 - 2018    Rådgiver og gruppeleder, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
2014 - 2017    Leder for Kontor for samfunnskontakt, Universitetet i Bergen
2011 - 2014    Førstekonsulent, Kontor for samfunnskontakt, Universitetet i Bergen
2010 - 2011    Trainee, Universitetsdirektørens kontor, Universitetet i Bergen
2009 - 2010    Assistent, Norsk senter for forskningsdata

Utdanning

2010             Prosjektledelse, BI
2008 - 2010 Mastergrad i sammenliknende politikk, UiB
2005 - 2008 Bachelorgrad i Europastudier, UiB