Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Forsknings- og innovasjonskoordinator i rektors stab, lokalisert ved NTNU Campus Ålesund

Hovedoppgaver

Koordinere og fremme forsknings- og innovasjonsaktiviteter ved NTNU Ålesund

Samarbeid med eksterne aktører

Arbeidserfaring

2018 -              Rådgiver, forskning og innovasjon, NTNU, Ålesund
2017 - 2018    Rådgiver og gruppeleder, Kommunikasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
2014 - 2017    Leder for Kontor for samfunnskontakt, Universitetet i Bergen
2011 - 2014    Førstekonsulent, Kontor for samfunnskontakt, Universitetet i Bergen
2010 - 2011    Trainee, Universitetsdirektørens kontor, Universitetet i Bergen
2009 - 2010    Assistent, Norsk senter for forskningsdata

Utdanning

2010             Prosjektledelse, BI
2008 - 2010 Mastergrad i sammenliknende politikk, UiB
2005 - 2008 Bachelorgrad i Europastudier, UiB