Klyngesamarbeid

Klyngesamarbeid

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåa Arena, Arena Pro (NCE) og GCE er eit samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva – Selskapet for industrivekst og Noregs forskingsråd.

Klyngesamarbeid

NTNU er partnar i:

Arena

Arena-klyngene stimulerer til auka innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forskings- og utdanningsmiljø og offentlege aktørar. NTNU er partnar i:

Arena Construction City, Oslo 

NxtMedia Conference, Trondheim

Arena Ocean Autonomy Cluster, Trøndelag

 

Arena Pro klynger (NCE)

Arena Pro-klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til vidareutvikling av den strategiske rolla klynga speler utover å vere ein koplings- og ein samhandlingsarena. NTNU er partnar i:

Arena Pro WoodWorks! Cluster, Trøndelag

NCE Blue Legasea, Ålesund 

NCE Smart Energy Markets, Halden

NCE Raufoss, Raufoss

NCE Aquaculture, Bodø

NCE Oslo Cancer Cluster, Oslo

NCE Oslo MedTech, Oslo

NCE Aquatech Cluster, Trøndelag

GCE

GCE Global Centres of Expertise er verdsleiande klynger med potensial til vekst i internasjonale marknader. NTNU er partnar i:

GCE Blue Maritime, Møre

Sjå også

Sjå også

NTNUs økosystem for innovasjon – aktørear og tenester

NTNUs næringslivsringer

Det er mykjee samarbeid gjennom forskingssentera NTNU leier og deltar i, og mellom fagmiljø og enkeltaktørar.

Leiing

Leiing

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leier arbeidet ved NTNU med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å vareta strategiske samarbeidsrelasjonar med næringslivsaktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.