Klyngesamarbeid

Klyngesamarbeid

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene Arena, Arena Pro (NCE) og GCE er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva – Selskapet for industrivekst og Norges forskningsråd.

Klyngesamarbeid

NTNU er partner i:

Arena

Arena-klyngene stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. NTNU er partner i:

Arena Construction City, Oslo 

NxtMedia Conference, Trondheim

Arena Ocean Autonomy Cluster, Trøndelag

Arena Tequity Cluster, Trondheim

Arena Pro klynger (NCE)

Arena Pro-klyngeprogrammet skal stimulere klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena. NTNU er partner i:

Arena Pro WoodWorks! Cluster, Trøndelag

NCE Blue Legasea, Ålesund 

NCE Smart Energy Markets, Halden

NCE Raufoss, Raufoss

NCE Aquaculture, Bodø

NCE Oslo Cancer Cluster, Oslo

NCE Oslo MedTech, Oslo

NCE Aquatech Cluster, Trøndelag

GCE

GCE Global Centres of Expertise er verdensledende klynger med potensial til vekst i internasjonale markeder. NTNU er partner i:

GCE Blue Maritime, Møre

Se også

Se også

NTNUs økosystem for innovasjon – aktører og tjenester

NTNUs næringslivsringer

Det er mye samarbeid gjennom forskningssentrene NTNU leder og deltar i, og mellom fagmiljø og enkeltaktører.

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major epresenterer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.