Klyngesamarbeid

Klyngesamarbeid

Norwegian Innovation Clusters-programmet med nivåene Arena, NCE og GCE er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet.

Arena

Arena-klyngene stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. NTNU er partner i:

Arena NxtMedia, Trondheim

Arena Legasea, Møre

Arena Skognæringa, Trøndelag (ny)


NCE

NCE Norwegian Centres of Expertise bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i norske klynger. NTNU er partner i:

NCE Smart Energy Markets, Halden

NCE Raufoss, Raufoss

NCE Aquaculture, Bodø

NCE Oslo Cancer Cluster, Oslo

NCE Oslo MedTech, Oslo

NCE Aquatech Cluster, Trøndelag (ny)


GCE

GCE Global Centres of Expertise er verdensledende klynger med potensial til vekst i internasjonale markeder. NTNU er partner i:

GCE Blue Maritime, Møre


Se også næringslivsringer

Space

 

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

 


Kontakt

Kontakt NTNU

Kontakt oss om innovasjon og nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid: