Forsking

FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Forsking


Forskning Tekst

Strategi

De fem samfunnsmåla og sentrale forskingsområde er kort beskrive nedanfor med fokus på kva samfunns- og miljømessige utfordringar dei er retta mot og kva for nokre typiske problemstillingar ein ser i arbeidet med å møta desse utfordringane.

Cake

 
Strategi
 
 

Forskningsformidling

Friday Talk at Faculty of engineering

Ukentleg webinar på fredagar 0830-0900

Sjå plan for Friday Talk

 

Let's talk innovation

Initiativet har som ambisjon å samkjøyre forsking og innovasjon med utdanningsoppdraga, NTNUs strategiar og nasjonale og europeiske mål for utvikling, kunnskap og innovasjon

Les meir om Let's talk innovation