Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

  • Koordinere doktorgradsutdanningen ved fakultetet mellom institutter og doktorgradsutvalget
  • Sekretær i doktorgradsutvalget
  • Løpende saksbehandling knyttet til opptak, gjennomføring og avslutning av doktorgradsavtaler i henhold til doktorgradsforskrifter og studiereglement
  • Fakultetets representant i relasjon til ph.d.-kandidater, veiledere, institutter, sentralnivået og andre fakulteter ved NTNU på saker som gjelder doktorgradsutdanningen.
  • Oppdatering av fakultetets nettsider om doktorgradsutdanningen
  • Hovedansvaret for følgende institutt: IGP, IMT, MTP, IHB

Lenker:

Utdanning:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Berge, Trond; Nilssen, Runa. (2012) The 100 percent American, is after all, 100 percent somthing else - a study of ethnic belonging among Norwegian Americans in Seattle. 2012.