Forskning

Institutt for energi- og prosessteknikk

Forskning

Illustrasjoner forskning

Kompetanseområdene

Energi- og prosessteknikk jobber med kraftproduksjon og omforming, overføring / distribusjon og sluttbruk av energi onshore og offshore/subsea. Dette innebærer alt fra innemiljø og energibruk i bygninger til oljehydraulikk, gassteknologi, forbrenning, bioenergi, kuldeteknikk samt termisk prosessering av næringsmidler.

Aktuelle forskningstema

Aktuelle tema for forskningsaktiviteten ved Instituttet for energi- og prosessteknikk er:

 • Forbrenning
 • Termiske kraftprosesser inkludert CO2-innfanging
 • Høytemperatur brenselceller
 • Varme- og kuldeteknikk, komponenter og systemer
 • Naturgass og flerfaseteknikk
 • Bygningsautomatisering
 • Inneklima og arbeidsmiljø
 • Ventilasjonsteknikk
 • Oljehydraulikk og pneumatikk
 • Aero- og hydrodynamikk
 • Mikrofluidynamikk
 • Turbulensfysikk

Les mer om forskning ved institutt for energi- og prosessteknikk (på engelsk).

Snarveier

Se også