Grønt skifte i bygget miljø

Grønt skifte i bygget miljø


Grønt skifte i bygget miljø tekst

Betydningen av det bygde miljøet for levestandard og livskvalitet er udiskutabel. Ut fra samfunnsmessige behov, politiske føringer, muligheter for finansiering og IV-fakultetet sin kompetanse på sektoren foreslår arbeidsgruppen å møte utfordringer til det bygde miljøet nasjonalt og globalt om effektivitet, energi og ressursbruk, miljø, klima og bestandighet med forskning som sikter mot et bærekraftig bygd miljø. Forskningen retter rettet mot et Grønt skifte og en Digital fremtid.

Forskningsstrategien forutsetter utvikling og grunnleggende forskning innen konstruksjonsteknikk, vannfag, transportfag, bygningsmaterialer og bygningsfysikk, anleggsteknikk, geoteknikk og geologi, med målrettet på bruk av informasjonsteknologi og laboratorier som forskningsredskap. Strategien må betraktes som en samlet, koordinert satsing, der bidrag fra alle relevante fagmiljøer ved NTNU og samarbeidende institusjoner innen det byggfaglige området er nødvendige.