Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er vikarierende seksjonssjef i utdanningsseksjonen ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Mine ansvarsområder er ledelse, koordinering og utvikling av aktiviteten i seksjonen. Jeg er også lederstøtte og rådgiver for faglig ledelse innen utdanningsområdet. 

Min utdanningsbakgrunn er innen anvendt språkvitenskap, innovasjon, og teknologi og vitenskapsstudier (STS). Jeg har en doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU (2012).

Jeg har tidligere vært leder for eksterne kunnskapsrelasjoner i NTE, og har erfaring som rådgiver i studieavdelingen på NTNU sentralt (2012 - 2014) og fra min faste rådgiverstilling i utdanningsseksjonen på MH (2015 - ).

Jeg kan treffes på Øya i medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS) hvor jeg har kontor i 1. etg. 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan; Ryghaug, Marianne. (2012) Regime actors: The role of consulting engineers in sustainable transitions. 2012. ISBN 978-82-471-3669-0.
  • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Generalister i team? Oppfatninger av tverrfaglighet blant arkitekturforskere. 2008.

Andre

  • Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2011) Of two worlds? How university knowledge is made available to consulting engineers. MILJØ 2015 Programkonferanse . Forskningsrådet; Thon Hotell Opera, Oslo. 2011-02-14 - 2011-02-16.
  • Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2010) Of two worlds? How university knowledge of environmental engineering is made available to consulting engineers. 4S . The Society for Social Studies of Science (4S); Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
  • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus. (2010) Doing environmental concern in consulting engineering companies. 4S conference . The society for the social studies of science; Tokyo. 2010-08-25 - 2010-08-28.
  • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2010) Governance and governmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. 16thAnnual International Sustainable Development Research Conference . The International Sustainable Development Research Society (; Hong Kong. 2010-05-30 - 2010-06-01.
  • Hojem, Thea Sofie Melhuus; Lagesen, Vivian Anette; Ryghaug, Marianne. (2009) Governance and goverrnmentality: Consulting engineers brokering environmental policy. Nordic Environmental Social Sciences Conference 2009 . UCL Environment Institute & Finnish Environment Institute; London. 2009-06-10 - 2009-06-12.
  • Lagesen, Vivian Anette; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Ryghaug, Marianne. (2009) Designs for a sustainable society? consulting engineers approaches to environmental challenges. Annual meeting 4S . The society for the social studies of science; Washington, D. C. 2009-10-28 - 2009-11-01.
  • Næss, Robert; Tøsse, Sunniva E.; Øverås, Ingrid; Hojem, Thea Sofie Melhuus; Skjølsvold, Tomas Moe; Solli, Jøran. (2008) Mellom klima og komfort: Hvordan løser vi spørsmålene om energiforbruk og klimatilpasning?. Forskningstorget 2008 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Forskningsdagene/Norges forskningsråd; Trondheim. 2008-09-26 - 2008-09-27.