Bakgrunn og aktiviteter

Om Astrid Vigtil

Astrid Vigtil leder forskningsseksjonen ved fakultetet for ingeniørvitenskap (IV).

Primæroppgaver:

Leder forskningsadministratvit arbeid knyttet til ph.d. utdanning og rekruttering, EU-forskning, næringslivs-, forvaltnings- og universitetsavtaler samt nyskaping.

Deltar i IV's Forskningskomite ledet av Prodekan Forskning ved IV, Asbjørn Rolstadås

Leder for Ph.d-forum, samarbeidsorgan for ph.d saksbehandlere ved NTNU

Representerer NTNU i UHRs Forskerutdanningsforum

Representerer NTNU i Nordic 5 Tech nettverk for ph.d. administrasjon.

Medlem av Forskningsrådets referansegruppe for Nærings-phd

Koordinerer NTNUs samarbeidsavtale med DNV GL

Andre aktiviteter:

Har PhD innen Supply Chain Management (2008). Tittel på PhD-avhandling: A Framework for Modelling of Vendor Managed Inventory

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Vigtil, Astrid; Rolstadås, Asbjørn; Moseng, Bjørn. (2010) Towards Sustainable Manufacturing: Proceedings from the IMS Summer School on Sustainable manufacturing, 26 - 28 May 2010, ETH Zürich, Switzerland. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2706-2.

Del av bok/rapport

  • Vigtil, Astrid. (2007) Exchange of Advance Demand Information in Vendor Managed Inventory. Vendor Managed Inventory, New Insights.
  • Semini, Marco; Vigtil, Astrid; Strandhagen, Jan Ola. (2004) Value chain profiling. Logistic research network 2004 Conference Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Vigtil, Astrid. (2008) A framework for modelling of Vendor Managed Inventory. 2008. ISBN 978-82-471-7233-9. Doktoravhandlinger ved NTNU (2008:64).