Ph.d. emner

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Opplæringsdelen

NTNU tilbyr en rekke emner på ph.d.-nivå  I tillegg til selve avhandlingen, må du gjennomføre en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng. For de fleste programmene består denne delen av en blanding av obligatoriske og valgfrie emner. Du må utarbeide en plan for opplæringsdelen i forbindelse med søknad på programmet. Du kan finne konkret informasjon om hvilke emner som er tilgjengelig på ditt program på programmets nettsider.


Doktorgradsemner ved universiteter i norden

Nordic Five Tech (N5T) er en strategisk allianse som omfatter de fem ledende tekniske universitetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Doktorgradskandidater fra disse universitetene kan uten kostnad delta i doktorgradsemner ved alle de fem universitetene.


Eksterne kandidater

Selv om du ikke er tatt opp ved et ph.d. program ved NTNU, har du likevel mulighet til å melde deg opp i NTNUs ph.d. emner.


Forskerskoler

En forskerskole består av et nettverk av universiteter, høyskoler og forskningsinstitutt og er et supplement til de ordinære ph.d.-programmene. Deltakelse i en forskerskole gir deg tilgang til et større fagmiljø, større utvalg i ph.d.-emner, felles samlinger m.m. Når du er tatt opp på et doktorgradsprogram, kan du delta i en forskerskole innenfor ditt fagfelt. De nasjonale forskerskolene finansieres av Forskningsrådet.

Forskerskoler for ph.d.-kandidater ved NTNU: