Ph.d.-utdanning

Doktorpromosjon 17 november 2017

Doktorpromosjonen er for doktorer som har tatt graden mellom 1. januar og 31. juli 2017. Seremonien fant sted i Aulaen i Hovedbygningen på Gløshaugen, 17. november 2017.

Gruppebilde, aulaen i Hovedbygningen.

Doktorander, æresdoktor, rektor, pro-rektorer og dekaner i Aulaen i Hovedbygningen, 17. november 2017.

Bilder på Flickr


Æresdoktor

Charis Thompson, Chancellor's Professor and Chair of Gender & Women's Studies, and Associate Director and a former founding director of the Science, Technology and Society Center at the University of California Berkeley.


Festmusikere

 • Trondhjems Studentersangforening
 • NTNU Brass
 • The Bovin Quartet

Doktorpromosjon 17. november 2017

Aulaen i Hovebygningen

YouTube: Opptak av doktorpromosjonen.


Rektors tale

Rektor Gunnar Bovims tale ved doktorpromosjonen.

YouTube: Rektor Gunnar Bovims tale.

Rektors tale kan lastes ned (pdf)

«Kjære nye doktorer og æresdoktorer, kjære gjester, kjære kolleger og venner.

Gratulerer med dagen! I dag feirer vi at 187 nye doktorer blir kreert ved NTNU.

Straks vil dere motta doktordiplomet som et håndfast bevis på det dere har oppnådd. Det er ingen snarveier til en doktorgrad. Det handler om hardt arbeid. Det handler også om ambisjoner, om å ha et mål og aldri å slippe det målet av syne.  Som det står over inngangen til biblioteket: Per aspera ad astra – gjennom motgang til stjernene.

NTNU har også ambisiøse mål. Vi oppsummerer det mest ambisiøse av dem alle i vår visjon: Kunnskap for en bedre verden.

Det er ikke bare en visjon vi pynter oss med. Det er en rettesnor for hele vår virksomhet. Jeg vil gå så langt som å si at det er en felles dedikasjon. Hver på vårt sted skal vi bidra!

Denne høsten reviderer vi vår strategi. Den må tilpasses de endringer som har skjedd både internt ved NTNU og i samfunnet rundt oss. Men visjonen Kunnskap for en bedre verden står fast. Ingen ved NTNU har sagt at de ønsker å endre den. Det sier mer enn noe annet at det er en visjon vi både er stolte av og dedikerte til.

Visjonen handler om kunnskap og de muligheter kunnskap gir til å forandre. Som ferske doktorer vet dere bedre enn mange andre hvilken kraft som ligger i kunnskapen. Som vi skriver i vår strategi: Kunnskap gir mennesker mulighet og innflytelse. Den er et fundament til å ta gode valg, til å påvirke og forandre. Kunnskap inspirer og utfordrer. Den endrer holdninger, tenkemåter og hvordan vi ser verden.

Ingen mennesker på jorden har noen gang vært så privilegerte som vi, i vårt fredelige velstandssamfunn, er. Det gir oss en ekstra forpliktelse til å bruke den kunnskapen vi skaper, til å gjøre kloden til et bedre sted for flere.

Verden har gjennom FN blitt enige om 17 bærekraftsmål. NTNU vil bidra til at bærekraftsmålene blir realitet. Det er vår forpliktelse å bidra til en utvikling der vi tar vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet arbeide på flere områder, som klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

NTNUs har fremragende forskningsmiljøer på alle disse områdene. Vår ambisjon er å være en viktig samfunnsaktør, som med forskningsbasert kunnskap bidrar til gode politiske beslutninger både nasjonalt og internasjonalt.

Vi stiller også høye krav til oss selv når vi i de kommende årene skal utvikle en ny campus for NTNU: Den skal framstå som en modell for framtidige offentlige bygg i Norge når det gjelder bærekraftig utforming og bruk. 

Forskning, utdanning og nyskaping er essensielt for å utvikle et bærekraftig samfunn for kommende generasjoner. Vitenskapen gir det faktagrunnlaget politikerne trenger for å gjøre kloke beslutninger. Og det haster med å gjøre de beslutningene!

Vår oppfordring til politikerne er å ta inn over seg den kunnskapen som allerede finnes, og gjøre noen riktige og viktige valg. Innenfor energi og klima oppfordrer vi konkret til fire grep:

Legg nullutslippsmobilitet til grunn for omleggingen av samferdselssektoren!

Stimuler til utvikling av bærekraftig konkurransedyktig industri!

Sats på elektrifisering, digitalisering og energieffektivisering!
Sørg for dekarbonisering av fossil energi!

Mange er skeptiske til om verdenssamfunnet vil klare å nå bærekraftsmålene. Det er en kjensgjerning at det går sakte – alt for sakte. Men vi har ikke råd til å la være å forsøke.

Det finnes mange og ulike veier til målet. Ved psykologisk institutt forsker man på om dataspill kan ha positiv effekt på våre holdninger, vaner og miljøvalg. Kunnskap og kreativitet er en god kombinasjon når holdninger og handlinger skal endres. 

For bærekraft handler også om de valgene vi gjør som enkeltpersoner, hver dag. Vi som er ansatte eller som studerer ved NTNU, er viktige rollemodeller. Med det følger ansvar! Det er gjennom våre prioriteringer vi viser at vi mener alvor; de konkrete grepene i hverdagen når det gjelder for eksempel forbruk, energi- og transportløsninger, inkludering og likestilling.

Kjære nye doktorer. Den kunnskapen dere har tilegnet dere og bragt videre ut i samfunnet, kan gjøre en forskjell. Dere forvalter på mange måter den kunnskapen som vil avgjøre hvordan morgendagens samfunn ser ut. Doktorgraden vil gi mer autoritet til de synspunktene dere formidler. Forvalt den autoriteten med klokskap.

Og framfor alt; sørg for at det skjer i tråd med vår visjon: Kunnskap for en bedre verden.»


Ofte stilte spørsmål fra doktorander

Hvem er doktorpromosjonen for?

Doktorpromosjonen ved NTNU finner sted i mars og november hvert år.

Doktorpromosjon i mars:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. juli – 31. desember foregående år.

Doktorpromosjon i november:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. januar – 30. juni samme år.

Andre doktorer som ikke er promovert tidligere kan spørre om å få plass, og vil bli satt på venteliste.

Hvor og når er doktorpromosjonen?

Doktorpromosjonen finner sted i aulaen i NTNU Hovedbygningen på Gløshaugen. Besøksadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim.

Tid: Kl. 12:00

 • Alle som skal delta ved seremonien må være på plass senest kl. 11:15.
 • Dørene åpnes for gjester kl. 11:00.
 • Gjestene som kommer først, får de beste plassene.
 • Vi regner med at seremonien er ferdig cirka kl. 13:45
 • Etter seremonien er det servering og sosialt samvær
 • Festen er over cirka kl. 16:00

Koster det noe?

 • Nei, å delta i doktorpromosjonen og på festen er gratis.
 • Doktorpromosjonen er NTNUs gave til deg som har fullført universitetets høyeste utdannelse.
 • Det er også gratis for gjestene dine.

Hvorfor bør jeg komme på generalprøve kvelden før?

 • Selve promosjonen er nokså komplisert med innmarsj, merkede sitteplasser og utdeling av diplomer og fotografering i bestemt rekkefølge.
 • Vi erfarer at doktorer som har vært med på generalprøven har en mye bedre opplevelse av seremonien. De stresser mindre fordi de vet hva som skal skje.

Kan jeg ta med familie og gjester?

Vi sender deg invitasjon og online påmeldingsskjema der du kan merke av og registrere inntil tre gjester.

En av mine gjester bruker rullestol, hva gjør vi?

 • Du må varsle oss om dette når du melder deg på. Se egen rubrikk for merknader i påmeldingsskjemaet.
 • Gjesten din blir hjulpet på beste vis, og vi setter av plass i aulaen spesielt for ham/henne.

Er det mulig å ha med barn på seremonien?

 • Alle dine gjester er velkomne. Vi setter pris på at de minste barna med følge sitter nær utgang slik at det er enkelt å gå ut hvis barna blir slitne, trøtte eller høylytte under seremonien.
 • Vi har et eget rom i 3. etasje der vi tar imot barn med følge. Der er det mulig med bleieskift og amming. Det er også sofa hvis det er behov for å trekke seg litt tilbake.
 • Vi forutsetter at en voksen har tilsyn med barna under hele doktorpromosjonen. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for å passe barn.

Kan gjestene mine ta bilder underveis i seremonien?

 • Ja, men med minst mulig bruk av blitz, og uten å gå rundt i aulaen under seremonien.
 • NTNUs egne fotografer vil ta flotte bilder av seremonien og av hver gruppe som får tildelt diplomer.
 • Det blir også tatt fellesbilde av alle deltakere i prosesjonen etter seremonien.
 • Alle bilder blir gratis tilgjengelig på nett. Se annet sted på denne siden for lenke til bilder.

Jeg kan ikke komme på doktorpromosjonen, hvordan får jeg da diplomet mitt?

 • Diplomet blir sent deg i etterkant av doktorpromosjonen fra det fakultetet du tilhørte da du disputerte.
 • Huske å sørge for at fakultetet har din gyldige adresse slik at du mottar diplomet i posten.

Jeg er påmeldt doktorpromosjonen, men kan dessverre ikke komme. Hva gjør jeg?

 • For å melde deg av før påmeldingsfristen går ut: Slett din egen påmelding på nett.
 • For å melde deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut: Send epost til din kontakt på fakultetet for å få slettet deg fra oppmøtelisten til promosjonen.

Er veiledere garantert sitteplass?

 • Veiledere er vanlige gjester som blir invitert fra fakultetene via egen påmelding.
 • Veilederne får ikke reservert plasser, og må selv finne seg plass blant de andre gjestene.

Er det parkeringsplasser for besøkende?

 • Det er offentlig parkering med skilting på universitetsområdet, regulert av Trondheim Parkering.
 • NTNU har ingen spesielle parkeringsplasser tilgjengelig for gjester til doktorpromosjonen.
 • Vi anbefaler taxi, eller buss nr. 5 og buss nr. 63 fra sentrum. Bussene stopper i umiddelbar nærhet til NTNU Hovedbygningen og aulaen der doktorpromosjonen skal foregå.

Om doktorpromosjonen

NTNU utnevner ofte en eller flere æresdoktorer ved doktorpromosjon.

NTNU har doktorpromosjon to ganger i året i universitetets praktfulle og tradisjonsrike aula. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad (ph.d.) etter å ha gjennomført forskerutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har.

Musikere ved NTNUs doktorpromosjon.

Ph.d.-programmer og informasjon.


– Det er intet annet norsk universitet som lager så fjonge årsfester som de kan i Trondheim: vidunderlig musikk, staselige prosesjoner med kappe og hatt, taler og fest!

Guri Hjeltnes, tidligere festtaler

Kontakt

Gunnar Kåre Hansen
NTNU Kommunikasjonsavdelingen
Epost: gunnar.k.hansen@ntnu.no
Mobil: 915 66 365

Doktorgradsring

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design. For å bestille ring, kontakt Gullsmed Karlgård:

 • Tlf.: 73 52 33 13
 • Epost: post@gullsmedkarlgard.no
 • Adresse: Nordre gt. 12, 7011 Trondheim

Doktorringen

Doktorpromosjoner 2018 og 2019

For doktorer som tar graden mellom 1. juli og 31. desember 2017
Tid: 16. mars 2018, kl. 12:00
Sted: Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen

For doktorer som tar graden mellom 1. januar og 30. juni 2018
Tid: 16. november 2018
Sted: Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen

For doktorer som tar graden mellom 7. juli og 31. desember 2018
Tid: 22. mars 2019
Sted: Aulaen i Hovedbygningen, Gløshaugen


Tidligere doktorpromosjoner