Bilder

Illustrasjon: Fra doktorpromosjon. Fotograf: Thor Nielsen
Foto: Thor Nielsen / NTNU

Doktorpromosjon 2023

Velkommen til d​​​oktorpromosjon 2023

Årets første doktorpromosjon gjennomføres 10. mars 2023 i aulaen, NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen.

 • Seremoni 10.03.2023, kl 12.00 – Disputas 1.7. – 31.12.22

Tid: Kl 12. Dørene åpner kl.11.00, oppmøte senest kl.11.30.

Se program for doktorpromosjonen 10. mars 2023

Etter at det offisielle programmet avsluttes, ønskes alle gjestene velkommen til enkel mottakelse i Rådssalen og Aulaen.


Husk generalprøve dagen før

 • 9. mars kl 18:00 i Aulaen.

PS! Vanlige klær på generalprøven


Til doktorer

Antrekk: Mørk dress.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål fra doktorer

Ofte stilte spørsmål fra doktorander

Doktorpromosjonen ved NTNU finner sted i mars og november hvert år.

Doktorpromosjon i mars:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. juli – 31. desember foregående år.

Doktorpromosjon i november:
For de som tar doktorgraden i perioden 1. januar – 30. juni samme år.

Andre doktorer som ikke er promovert tidligere kan spørre om å få plass, og vil bli satt på venteliste.

 • Nei, å delta i doktorpromosjonen og på festen er gratis.
 • Doktorpromosjonen er NTNUs gave til deg som har fullført universitetets høyeste utdannelse.
 • Det er også gratis for gjestene dine.
 • Selve promosjonen er nokså komplisert med innmarsj, merkede sitteplasser og utdeling av diplomer og fotografering i bestemt rekkefølge.
 • Vi erfarer at doktorer som har vært med på generalprøven har en mye bedre opplevelse av seremonien. De stresser mindre fordi de vet hva som skal skje.

Vi sender deg invitasjon og online påmeldingsskjema der du kan merke av og registrere inntil to gjester. Det er ikke navngitte plasser til gjestene.

 • Du må varsle oss om dette når du melder deg på. Se egen rubrikk for merknader i påmeldingsskjemaet.
 • Gjesten din blir hjulpet på beste vis, og vi setter av plass i aulaen spesielt for ham/henne.
 • Alle dine gjester er velkomne. Vi setter pris på at de minste barna med følge sitter nær utgang slik at det er enkelt å gå ut hvis barna blir slitne, trøtte eller høylytte under seremonien.
 • Vi har et eget rom i 3. etasje der vi tar imot barn med følge. Der er det mulig med bleieskift og amming. Det er også sofa hvis det er behov for å trekke seg litt tilbake.
 • Vi forutsetter at en voksen har tilsyn med barna under hele doktorpromosjonen. Vi kan dessverre ikke ta ansvar for å passe barn.
 • Ja, men med minst mulig bruk av blitz, og uten å gå rundt i aulaen under seremonien.
 • NTNUs egne fotografer vil ta flotte bilder av seremonien og av hver gruppe som får tildelt diplomer.
 • Det blir også tatt fellesbilde av alle deltakere i prosesjonen etter seremonien.
 • Alle bilder blir gratis tilgjengelig på nett. Se annet sted på denne siden for lenke til bilder.
 • Diplomet blir sent deg i etterkant av doktorpromosjonen fra det fakultetet du tilhørte da du disputerte.
 • Huske å sørge for at fakultetet har din gyldige adresse slik at du mottar diplomet i posten.
 • For å melde deg av før påmeldingsfristen går ut: Slett din egen påmelding på nett.
 • For å melde deg av etter at påmeldingsfristen har gått ut: Send epost til din kontakt på fakultetet for å få slettet deg fra oppmøtelisten til promosjonen.
 • Ved sykdom eller avmelding dagen før eller på dagen for seremonien, vennligst gi oss beskjed ved å sende en SMS til 0047 926 03 031 eller 0047 959 22 287.
 • Veiledere er vanlige gjester som blir invitert fra fakultetene via egen påmelding.
 • Veilederne får ikke reservert plasser, og må selv finne seg plass blant de andre gjestene.
 • Det er offentlig parkering med skilting på universitetsområdet, regulert av APCOA / Europark.
 • NTNU har ingen spesielle parkeringsplasser tilgjengelig for gjester til doktorpromosjonen.
 • Vi anbefaler taxi, eller buss nr. 3 og buss nr. 22 fra sentrum. Bussene stopper i umiddelbar nærhet til NTNU Hovedbygningen og aulaen der doktorpromosjonen skal foregå.

Selve seremonien varer i ca 90 minutter. Etter seremonien er det fotografering av doktorandene og lett bespisning for alle gjester.

Om NTNUs doktorpromosjon

Om NTNUs doktorpromosjon

NTNU utnevner gjerne en eller to æresdoktorer ved doktorpromosjon.

NTNUs ærespris tildeles ved doktorpromosjon.

NTNU har doktorpromosjon to ganger i året i universitetets praktfulle og tradisjonsrike aula i NTNUs hovedbygning. Doktorpromosjon er en høytidelig seremoni for alle som har fått sin doktorgrad (ph.d.) etter å ha gjennomført doktorgradsutdanning ved universitetet, den høyeste utdanningen vi har.

Musikere ved NTNUs doktorpromosjon.


Kontakt

Kontakt

Doktor med spørsmål om doktorpromosjonen?
Kontakt ditt fakultet på epost:


Eirik Tiller

Kommunikasjonsavdelingen

Epost: eirik.tiller@ntnu.no

Mobil: 934 67 209

Tidligere doktorpromosjoner

Tidligere doktorpromosjoner

NTNUs doktorgradsring

NTNUs doktorgradsring

For å bestille ring, kontakt Gullsmed Karlgård:

NTNUs doktorgradsring lages av AVS Design.