Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Alexiadou, Artemis; Lohndal, Terje; Åfarli, Tor Anders; Grimstad, Maren Berg. (2015) Language mixing: A Distributed Morphology approach. NELS 45: Proceedings of the Forty-Fifth Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 1.

Rapport/avhandling

  • Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor Anders; Lohndal, Terje. (2018) English-origin verbs in American Norwegian. 2018. ISBN 9788232633326.
  • Grimstad, Maren Berg; Åfarli, Tor Anders. (2011) Brocas afasi og generativ syntaks: Trebeskjæringshypotesen (TBH) som forklaringsmodell for produksjonsvanskene til en Broca-afatiker. 2011.