Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger

Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger

(Former Exam Questions and Key Answers)

* Document contains English version 

Eksamensoppgaver
Emne/Course Veiledning/Key to answering Nivå/Level
IDRSA1002 – Idrettssosiologi – høst 2016* IDRSA1002 – høst 2016 Bachelor
IDRSA1002 – Idrettssosiologi – vår 2017 IDRSA1002 – vår 2017 Bachelor
IDRSA1002 – Idrettssosiologi – vår 2018*   Bachelor
IDRSA1002 - Idrettssosiologi - høst 2018   Bachelor
IDRSA1002 - Idrettssosiologi - høst 2019   Bachelor
IDRSA1002 - Idrettssosiologi - vår 2020   Bachelor
IDRSA1002 - Idrettssosiologi - høst 2020 IDRSA1002 - høst 2020 Bachelor
IDRSA1003 – Barne - og ungdomsidrett – vår 2017 IDRSA1003 – vår 2017  Bachelor
IDRSA1003 – Barne - og ungdomsidrett – vår 2018 IDRSA1003 – vår 2018 Bachelor
IDRSA1003 - Barne- og ungdomsidrett - vår 2020 IDRSA1003 - vår 2020  
IDRSA1008 – Innføring i idrettsvitenskap – høst 2016*   Bachelor
IDRSA1008 – Innføring i idrettsvitenskap – vår 2017 IDRSA1008 – vår 2017 Bachelor
IDRSA1008 – Innføring i idrettsvitenskap – vår 2018   Bachelor
IDRSA1012 – Læring i kroppsøving og idrett – høst 2015 IDRSA1012 – høst 2015 Bachelor
IDRSA1016 – Forskningsmetode i kroppsøving og idrettsfag – vår 2018 IDRSA1016 – vår 2018 Bachelor
IDRSA1017 – Idrettsvitenskapelig forskningsmetode – vår 2017 IDRSA1017 – vår 2017 Bachelor
IDRSA2003 – Idrett, organisasjon og ledelse – vår 2016   Bachelor
IDRSA2003 - Idrett, organisasjon og ledelse - vår 2019 IDRSA2003 - vår 2019 Bachelor
IDRSA2003 - Idrett, organisasjon og ledelse - vår 2020 IDRSA2003 - vår 2020 Bachelor
IDR3034 - Motivasjon i idrett og kroppsøving - høst 2017   Master
IDR3035 - Idrett, modernitet og modernisering - vår 2020 IDR3035 - vår 2020 Master
POL1000 - Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk - høst 2018   Bachelor
POL1000 - Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk - høst 2019   Bachelor
POL1000 - Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk - vår 2020   Bachelor
POL1001Politisk teori og politisk adferd – vår 2016* POL1001 – vår 2016 Bachelor
POL1001Politisk teori og politisk adferd – høst 2016 POL1001 – høst 2016 Bachelor
POL1001Politisk teori og politisk adferd – vår 2017* POL1001 – vår 2017* Bachelor
POL1001Politisk teori og politisk adferd – vår 2018* POL1001 – vår 2018* Bachelor
POL1001 - Politisk teori og politisk adferd - vår 2019 POL1001 - vår 2019 Bachelor
POL1001 - Politisk teori og politisk adferd - vår 2020 POL1001 - vår 2020 Bachelor
POL1002Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon – vår 2016* POL1002 – vår 2016 Bachelor
POL1002Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon – høst 2016   Bachelor
POL1002Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon – vår 2017 POL1002 – vår 2017 Bachelor
POL1002Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon – vår 2018*   Bachelor
POL1002 - Innføring i statsvitenskap: offentlig politikk og administrasjon - vår 2019 POL1002 - vår 2019 Bachelor
POL1003Miljøpolitikk – vår 2016* POL1003 – vår 2016* Bachelor
POL1003Miljøpolitikk – høst 2016*   Bachelor
POL1003Miljøpolitikk – vår 2017* POL1003 – vår 2017* Bachelor
POL1003Miljøpolitikk – vår 2018* POL1003 – vår 2018* Bachelor
POL1003 - Miljøpolitikk - vår 2019 POL1003 - vår 2019* Bachelor
POL1004Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn – vår 2016 POL1004 – vår 2016 Bachelor
POL1004Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn – høst 2016* POL1004 – høst 2016 Bachelor
POL1004Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn – vår 2017 POL1004 – vår 2017 Bachelor
POL1004 - Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn - Høst 2017* POL1004 - høst 2017 Bachelor
POL1004Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn – vår 2018* POL1004 – vår 2018 Bachelor
POL1004 - Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn - høst 2018 POL1004 - Høst 2018 Bachelor
POL1004 - Globalisering og økonomisk integrasjon: Norge i det internasjonale samfunn - vår 2020 POL1004 - vår 2020 Bachelor
POL1005Vurdering av politisk risiko – vår 2016*   Bachelor
POL1005Vurdering av politisk risiko – høst 2016* POL1005 – høst 2016* Bachelor
POL1005Vurdering av politisk risiko – vår 2017 POL1005 – vår 2017 Bachelor
POL1005Vurdering av politisk risiko – vår 2018   Bachelor
POL1005 - Geopolitisk risiko - Høst 2018 POL1005 - høst 2018* Bachelor
POL1005 - Geopolitisk risiko - vår 2020 POL1005 - vår 2020 Bachelor
POL2000Teorier og modeller i statsvitenskap – vår 2017* POL2000 – vår 2017* Bachelor
POL2000 - Teorier og modeller i statsvitenskap - vår 2020 POL2000 - vår 2020 Bachelor
POL2012Teorier i politisk økonomi – høst 2016*   Bachelor
POL2012 - Teorier i politisk økonomi - høst 2018 POL2012 - høst 2018* Bachelor
POL2013Spesialiseringsemne: Internasjonal politikk – vår 2016   Bachelor
POL2013Spesialiseringsemne: Internasjonal politikk – vår 2017 POL2013 – vår 2017* Bachelor
POL2013 -  Spesialiseringsemne: Internasjonal politikk - høst 2018 POL2013 - høst 2018 Bachelor
POL2013 - Spesialiseringsemne - Internasjonal politikk - våren 2020 POL2013 - vår 2020 Bachelor
POL2014Spesialiseringsemne: Komparativ politikk –  vår 2017* POL2014 – vår 2017* Bachelor
POL2014 - Spesialiseringsemne: Komparativ politikk - vår 2020 POL2014 - vår 2020  
POL2016 – Spesialiseringsemne: Politisk atferd og politisk kommunikasjon – vår 2016*   Bachelor
POL2016Spesialiseringsemne: Politisk atferd og politisk kommunikasjon – vår 2017* POL2016 – vår 2017* Bachelor
POL2017Spesialiseringsemne: Offentlig politikk og administrasjon – vår 2016 POL2017 – vår 2016 Bachelor
POL2017Spesialiseringsemne: Offentlig politikk og administrasjon – vår 2017   Bachelor
POL2018Japansk kultur og politisk-økonomiske system – vår 2016*   Bachelor
POL2018Japansk kultur og politisk-økonomiske system – høst 2016* POL2018 – høst 2016* Bachelor
POL2018 - Japan's Culture and Political-Economical System POL2018-høst 2018* Bachelor
POL2019Øst-Asia: Internasjonal politikk – høst 2015*   Bachelor
POL2019Øst-Asia: Internasjonal politikk – vår 2016*   Bachelor
POL2019Øst-Asia: Internasjonal politikk – vår 2018   Bachelor
POL2020Amerika i verden – vår 2016*   Bachelor
POL2020Amerika i verden – høst 2016*   Bachelor
POL2020Amerika i verden – vår 2017* POL2020 – vår 2017* Bachelor
POL2022 – Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk – vår 2016* POL2022 – vår 2016* Bachelor
POL2022 – Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk – vår 2017*   Bachelor
POL2022 – Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk – vår 2018*   Bachelor
POL2022 - Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk - høst 2018 POL2022 - Høst 2018* Bachelor
POL3004 - Forskningsdesign og kvalitativ metode - vår 2020 POL3004 - vår 2020 Master
POL3006 - Kvalitative forskningsmetoder i statsvitenskap - høst 2018 POL3006 - høst 2018 Master
SOS1000 – Innføring i sosiologi – vår 2016 SOS1000 – vår 2016 Bachelor
SOS1000 – Innføring i sosiologi – høst 2016* SOS1000 – høst 2016 Bachelor
SOS1000 – Innføring i sosiologi – vår 2017   Bachelor
SOS1000 – Innføring i sosiologi – vår 2018 SOS1000 – vår 2018 Bachelor
SOS1001 – Samfunnsteori – vår 2016 SOS1001 – vår 2016 Bachelor
SOS1001 – Samfunnsteori – høst 2016   Bachelor
SOS1001 – Samfunnsteori – vår 2017* SOS1001 – vår 2017 Bachelor
SOS1001 - Samfunnsteori - høst 2018 SOS1001 - høst 2018 Bachelor
SOS1001 - Samfunnsteori - vår 2019 SOS1001 - vår 2019 Bachelor
SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode – vår 2016* SOS1002 – vår 2016* Bachelor
SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode – høst 2016* SOS1002 – høst 2016* Bachelor
SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode – vår 2017* SOS1002 – vår 2017 Bachelor
SOS1002 – Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode – vår 2018* SOS1002 – vår 2018 Bachelor
SOS1002 -  Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - høst 2018 SOS1002 - høst 2018* Bachelor
SOS1002 - Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - høst 2019 SOS1002 - høst 2019 Bachelor
SOS1002 - Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode - vår 2020 SOS1002 - vår 2020  
SOS1006 – Mediesosiologi – vår 2016* SOS1006 – vår 2016 Bachelor
SOS1006 – Mediesosiologi – høst 2016 SOS1006 – høst 2016 Bachelor
SOS1006 – Mediesosiologi – vår 2017*   Bachelor
SOS1006 – Mediesosiologi – vår 2018 SOS1006 – vår 2018 Bachelor
SOS1006 - Mediesosiologi - vår 2019 SOS1006 - vår 2019* Bachelor
SOS1006 - Mediesosiologi - vår 2020 SOS1006 - vår 2020* Bachelor
SOS1016 – Sosiologi og samfunn – vår 2016   Bachelor
SOS1016 – Sosiologi og samfunn – høst 2016* SOS1016 – høst 2016 Bachelor
SOS1016 - Sosiologi og samfunn - vår 2019 SOS1016 - vår 2019 Bachelor
SOS1016 - Sosiologi og samfunn - høst 2019 SOS1016 - høst 2019 Bachelor
SOS2000Teorier og modeller i sosiologi – vår 2017   Bachelor
SOS2000 - Teorier og modeller i sosiologi - vår 2020 SOS2000 - vår 2020 Bachelor
SOS2006 – Organisasjon og arbeidsliv – vår 2017 SOS2006 – vår 2017 Bachelor
SOS2006 - Arbeid og organisasjon - vår 2019 SOS2006 - vår 2019  
SOS2009 – Medier og samfunn – vår 2016*   Bachelor
SOS2009 – Medier og samfunn – vår 2017 SOS2009 – vår 2017 Bachelor
SOS2009 – Medier og samfunn – vår 2018 SOS2009 – vår 2018 Bachelor
SOS2009 - Medier og samfunn - vår 2019 SOS2009 - vår 2019* Bachelor
SOS2009 - Medier og samfunn - vår  2020 SOS2009 - vår 2020* Bachelor
SOS2010Sosial ulikhet, familie og velferd – vår 2016   Bachelor
SOS2010Sosial ulikhet, familie og velferd – vår 2017 SOS2010 – vår 2017 Bachelor
SOSO2010 - Ulikhet og velferd - vår 2020 SOS2010 - vår 2020  
SOS2010 - Ulikhet og velferd - vår 2019 SOS2010 - vår 2019 Bachelor
SOS2010 - Ulikhet og velferd - høst 2019 SOS2020 - høst 2019 Bachelor
SOS2017 – Sikkerhet og organisasjon – vår 2016   Bachelor
SOS2017 – Sikkerhet og organisasjon – høst 2016* SOS2017 – høst 2016 Bachelor
SOS2017 – Sikkerhet og organisasjon – vår 2017   Bachelor
SOS2017 – Sikkerhet og organisasjon – vår 2018   Bachelor
SOS2017 - Sikkerhet og organisasjon - høst 2018 SOS2017 - Høst 2018 Bachelor
SOS2018Organisasjonsteori – vår 2016   Bachelor
SOS2018Organisasjonsteori – høst 2016 SOS2018 – høst 2016 Bachelor
SOS2018Organisasjonsteori – vår 2017 SOS2018 – vår 2017 Bachelor
SOS2018 - Organisasjonsteori - høst 2017 SOS2018 - høst 2017 Bachelor
SOS2018Organisasjonsteori – vår 2018 SOS2018 - vår 2018 Bachelor
SOS2018 - Organisasjonsteori - høst 2018 SOS2018 - høst 2018 Bachelor
SOS2501 – The Norwegian Society – høst 2016* SOS2501 – høst 2016* Bachelor
SOS2501 – The Norwegian Society – vår 2017*   Bachelor
SOS2501 – The Norwegian Society – vår 2018*   Bachelor
SOS3001 – Sosiologisk teori I – vår 2016   Master
SOS3001 – Sosiologisk teori I – høst 2016   Master
SOS3001 – Sosiologisk teori I – vår 2017   Master
SOS3001 - Sosiologisk teori - vår 2020 SOS3001 - vår 2020  
SOS3003 – Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap – vår 2016 SOS3003 – vår 2016 Master
SOS3003 – Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap – vår 2017* SOS3003 – vår 2017 Master
SOS3051Medie- og kommunikasjonsteori – vår 2016   Master
SOS3051Medie- og kommunikasjonsteori –  høst 2016   Master
SOS3051 - Medie- og kommunikasjonsteori - høst 2018 SOS3051 - høst 2018* Master
SOS3051 - Medie- og kommunikasjonsteori - høst 2019 SOS3051 - høst 2019 Master