Tidligere eksamensoppgaver og sensurveiledninger

 

Emnekode

Tittel

Oppgave

Veiledning

IDRSA1002 Idrettssosiologi

V09 V10, H11, H12, V13, H13, V14, V15 H15 H16 V17 V18

H13, V14, V15 V16 H16 V17 H17

IDRSA1003 Barne - og ungdomsidrett

V09 V10 V17 V18

V14 v16  V17 V18
IDRSA1008 Innføring i idrettsvitenskap

H11, H12, V13, H13, H14 H15 H16 V17 V18

H11, V13, H13, H14 H15 V17

IDRSA1009 Idrett som aktivitets- og praksisfelt   H11
IDRSA1010 Kroppsøving og idrett

V13, V14, V15

V13, V14, V15 V18

IDRSA1012 Læring i kroppsøving og idrett H14 H15 H14 H15 H16 H17
IDRSA1013 Utforming og evaluering i kroppsøving og idrett   H16
IDRSA1016 Forskningsmetode i kroppsøving og idrettsfag V18 V17 V18
IDRSA1017 Idrettsvitenskapelig forskningsmetode V17 V17 V18
IDRSA2003 Idrett, organisasjon og ledelse V16 V17
IDRSA2004 Trenerroller   V17 V18
IDR3021 Idrett: individ og gruppe

H09 H10, H11 , H12, V13, H13, H14, V15

H13, V15

IDR3023 Idrett: Samfunnsvitenskapelig teori

H09, H11, V13, V14, H14, V15

V16 H16

V13, V14, V15 V16

IDR3025 Idrettsvitenskap - spesialisering   H17
IDR3034 Motivasjon i idrett og kroppsøving H16 H16
IDR3035 Idrett, modernitet og modernisering   H16 H17
IDR3036 Idrett og sosial ulikhet   V17 V18
IDR3037 Ferdighets- og prestasjonsutvikling   V17  V18
POL1000 Internasjonal politikk og komparativ politikk

H09 H10, V11, H11, V12, H12H13, V14, H14, V15 H15 V16  H16 V17 V18

H09, H10, H12H13, V14, H14, V15 V16 V17 H17

POL1001 Politisk teori og politisk adferd

H09, H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 v16  H16 V17 V18

V09, V10, V11,V12, H12,V13, H13, V14V15  V16 H16 V17 H17 V18

POL1002

Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

V09 H09 V10 H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 V17 V18

V09, V10, V11, V12, H12, V13, H13,V14, H14, V15 V16 V17 H17 

POL1003 Miljøpolitikk

V11, V12, V13, V14, V15 V16

H16 V17 V18

V07, V14V15 V16 V17 V18

POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn

V09,H09, V10 H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 V17 V18

 

H09, H10, H11, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15

V16 H16 V17 H17 V18

POL1005 Vurdering av politisk risiko H14 H15 V16 H16 V17 V18 H14 H15 H16 V17 H17
POL2000 Teorier og modeller i statsvitenskap

V12, V13, V14, V15 H15 

V17

V15 H16 V17
POL2012 Teorier i politisk økonomi

H12, V13, H13, H14 H15 H16

H12, V13, H13, H14 H15

POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk

V12, V13, V14, V15 V16 V17

V13. V14, V15, V17 H17 V18

POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk

V12, V13, V14, V15 V17

V13v17 V18

POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk atferd og politisk kommunikasjon

V12, V13, V14, V15 V16 V17

V13, V15 V17 V18

POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

V12, V13, V14, V15 V16 V17 

V16 V18
POL2018 Japansk kultur og politisk-økonomiske system

H09 H10, V11, H11, V12, H12, H13, H14, V15 H15 v16 H16

H09,H13, H14, V15 H15

H16 H17

POL2019 Øst-Asia: Internasjonal politikk

H09 H10,V11, H11, V12, H12 , V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16

V18

H12, H13, V14, H14, V15

H15 H17

POL2020 Amerika i verden

V11, H11, V12, H13, V14, H14, V15 H15 v16 H16 V17

H13,V14, H14, V15 H15

H16 V17 H17

POL2022 Petroleumsforvaltning, politisk økonomi og etikk H14 V16 V17 V18 H14 H15 V16 h16 H17
POL3001 Demokratiteori   H17
POL3004 Forskningsdesign og kvalitativ metode   V17 V18
POL3522 Petroleumsforvaltning - den norske modellen V16  

SOS1000

Innføring i sosiologi

H09H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15

V16 H16 V17 V18

 

H09, H10, H12
V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 H17 V18

SOS1001

Samfunnsteori

H09H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, V15 H15 V16

H16 V17

 

H12, V13, H13, V14, V15

V16 V17 V18

SOS1002

Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

 V09 H09, H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 V17 V18

V09, H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 v17  V18

SOS1006

Mediesosiologi

H09, H10, V11, H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15

V16 H16 V17 V18

V13, H13, V14, H14, V15

V16 H16 H17 V18

     

SOS1016

Sosiologi og samfunn

H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 H16 

H11, H12, V13, H13, V14, H14, V15, H15 H16  V17

     
SOS2000 Teorier og modeller i sosiologi

V12 , V13, V14, V15 V17

 

SOS2006

Organisasjon og arbeidsliv

Arbeid og organisasjon

 

V12, V13, V14, V15 H15 V16

V17

 

 V13, V14, V15 H15

V16 V17

SOS2009

Medier og samfunn

V12, V13, V14, V15 H15 V16 V17

V18

V13, V14, V15 H15 V16 H16 v17 V18

SOS2010 Sosial ulikhet, familie og velferd V15 V16 V17 V15 V17

SOS2017

Sikkerhet og organisasjon

H12, V13, H13, H14, V15 H15

V16 H16 V17 V18

H12, V13, H13, H14, V15 H15 H16 H17

SOS2018 Organisasjonsteori

V14, H14, V15 V16 H16 V17 V18

V14, H14, V15 H16 V17

SOS2019 Vår sosiale virkelighet   H16

SOS2501

The Norwegian Society

H09, H10 (Versj. 1), H10 (Versj. 2), V11H11 (Versj 1)H11 (Versj 2)
H12 (Versj 1)H12 (Versj 2), H13, H14 H15
H16 V17 V18

H10 (Versj. 1), H10 (Versj. 2), H12, H13, H14, H16

SOS3001

Sosiologisk teori I

H10, V11, H11 , V12, H12, H13, V14, H14 H15 V16 H16 V17

H12, H13, V14, H14 H15

 

SOS3003

Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap

H10H11, V12, H12, V13, H13, V14, H14, V15 H15 V16 V17

H11 , H12, V13, H13, V14, H14, V15

V16 H16 V17 H17

 

SOS3005 Kvantitative metoder   H16 H17
SOS3051 Medie- og kommunikasjonsteori

H05 , H06, H07 H09,V13, H13, H14 H15 V16 H16

H05, H06, V13, H13, H14

H15 

SOS3601 Fengselets sosiologi H16 H16
SOS3602 Etnisitet, migrasjon og religion H16  
SOS3603 Helse- og velferdspolitikk H16  
SOS3604 Bygdesosiologi H16  
SOS3605 Kultursosiologi H16  
SOS3606 Sosiale medier H16 H16
SOS3607 Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstat H16