Bakgrunn og aktiviteter

Forelesning: 

Foreleser POL1003 - Miljøpolitikk, energipolitikk, og ressursforvaltning - vår 2019.

 

Projekter:

Deltar i H2020 prosjektet ECHOES - Energy CHOices supporting the Energy union and the Set-plan 

 

PhD prosjekt:

Energisystemet vårt er i endring. Fornybare energiteknologier blir i økende grad integrert i dagen energimiks. Dermed handler ikke denne overgangen om når, men snarere om hvor fort energisystemet blir fornybart. Utfordringene fra klimaendringer, dårlig luftkvalitet i de store byene og andre relaterte miljøødeleggelser som stammer fra bruken av fossile energikilder, gjør at denne overgangen er viktig. Et rent og bærekraftig energisystem er ryggraden i et samfunn som tar disse utfordringene på alvor og som ønsker at borgerne skal kunne leve sunne og bærekraftige liv.

Forskningen min fokuserer derfor på effekter av klimapolitiske valg og hvordan teknologisk utvikling påvirker CO2-utslipp i ulike sektorer i samfunnet. 

 

Interesser:

Klimapolitikk

Teknologi og innovasjon

Fornybar energi

Batteri og lagring

Smart-grid teknologi

Overgangen til et bærekraftig energisystem

Elektrifiseringen av transport

Maritim sektor

Energi-relatert beslutningstaging

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling