Bakgrunn og aktiviteter

PhD prosjekt:

Energisystemet vårt er i endring. Fornybare energiteknologier blir i økende grad integrert i dagen energimiks. Dermed handler ikke denne overgangen om når, men snarere om hvor fort energisystemet blir fornybart. Utfordringene fra klimaendringer, dårlig luftkvalitet i de store byene og andre relaterte miljøødeleggelser som stammer fra bruken av fossile energikilder, gjør at denne overgangen er viktig. Et rent og bærekraftig energisystem er ryggraden i et samfunn som tar disse utfordringene på alvor og som ønsker at borgerne skal kunne leve sunne og bærekraftige liv.

Forskningen min fokuserer derfor på effekter av klimapolitiske valg og hvordan teknologisk utvikling påvirker CO2-utslipp i kraftsektoren. Første del av prosjektet vil omhandle kraftsektoren i OECD. Jeg er spesielt interessert i å måle effekten av klimapolitikk kontra effekten av prisreduksjoner på fornybar energiteknologi.

I den andre delen av prosjektet vil jeg undersøke om erfaringene fra OECD kan være overførbare til andre steder i verden. I dag lever over en milliard mennesker uten tilgang til elektrisitet og grunnleggende energitjenester. FNs nye bærekraftsmål (SDGs) gjenspeiler viktigheten av ren og rimelig energi for alle som en hjørnestein for bærekraftig utvikling. Det kan derimot tenkes at erfaringene fra OECD er mindre verdifulle for disse områdene, fordi de er vesentlig annerledes enn de fleste OECD landene. Dermed kan nye tilnærminger være nødvendig for å forstå og anerkjenne regionale og landsspesifikke forskjeller i håndteringen av denne komplekse, men svært viktig delen av overgangen til et bærekraftig energisystem.

 

Interesser:

Klimapolitikk

Teknologi og innovasjon

Fornybar energi

Batteri og lagring

Smart-grid teknologi

Overgangen til et bærekraftig energisystem

Energifattigdom og energirettferdighet