Ole Magnus Theisen

Førsteamanuensis Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73590267
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10 * 10525

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Buhaug, Halvard; Theisen, Ole Magnus. (2012) On Environmental Change and Armed Conflict. Climate Change, Human Security and Violent Conflict: Challenges for Societal Stability.
 • Theisen, Ole Magnus; Gleditsch, Nils Petter; Buhaug, Halvard. (2012) Climate Change and Armed Conflict. Elgar Handbook of Civil War and Fragile States.
 • Buhaug, Halvard; Gleditsch, Nils Petter; Theisen, Ole Magnus. (2010) Implications of Climate Change for Armed Conflict. Social Dimensions of Climate Change.
 • Gleditsch, Nils Petter; Theisen, Ole Magnus. (2010) Resources, the environment and conflict. The Routledge Handbook of Security Studies.

Rapport/avhandling

 • Theisen, Ole Magnus; Ådnanes, Marian. (2014) Evaluering av SMIL ‐ Styrket Mestring i Livet – et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske‐ og/eller rusrelaterte helseutfordringer. SINTEF akademisk forlag. 2014. ISBN 978‐82‐14‐05669‐3.

Andre

 • Gleditsch, Nils Petter; Theisen, Ole Magnus; Rolseth, Amund. (2014) Violence against civilians 1900–87: Regime type, climate change, and the severity of democide. Biannual Conference of the International Network of Genocide Scholars ; Cape Town. 2014-12-04 - 2014-12-07.
 • Slettebak, Rune Thorkildsen; Theisen, Ole Magnus. (2011) Natural Disasters and Social Destabilization in Indonesia. Annual Meeting of the American Political Science Association . American Political Science Association; Seattle, WA. 2011-08-31 - 2011-09-05.
 • Theisen, Ole Magnus. (2011) The implications of modeling choices for geographically disaggregated designs. CCAPS workshop on Mapping and modeling climate security . CCAPS; Austin, TX. 2011-05-16 - 2011-05-17.
 • Theisen, Ole Magnus; Holtermann, Helge; Buhaug, Halvard. (2010) Drought, political exclusion, and civil war. ISA 51. Annual conference . International Studies Association; New Orleans. 2010-02-17 - 2010-02-20.
 • Slettebak, Rune T.; Theisen, Ole Magnus. (2010) Natural Disasters and Social Destabilization: Is there a Link between Natural Disasters and Violence? A Study of Indonesian Districts, 1990-2005. Centre for the Study of Civil War Working Group 3 Workshop . CSCW, PRIO; Oslo. 2010-12-16 - 2010-12-17.
 • Theisen, Ole Magnus. (2010) Scarcity and organized violence in Kenya, 1989-2004. A "fitting" or a "mis-fitting" case of environmental security theory?. ISA 51. Annual conference . International Studies Association; New Orleans. 2010-02-17 - 2010-02-20.
 • Theisen, Ole Magnus. (2009) Streit um den Klimakrieg. Deutshclandradio [Radio]. 2009-11-20.