Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i statsvitenskap. Mine forskningsinteresser dekker politiske, miljømessige og institusjonelle faktorer ved kollektiv vold. Mitt fokus er på institusjoners rolle i å løse disputter og i å hindre konflikter fra å eskalere, så vel som å undersøke mulige mellomliggende mekanismer mellom klimasjokk og vold. Jeg er med i forskningsprosjekt av EU og Norges Forskningsråd. Jeg har publisert i tidsskrift som Climatic Change, Environmental Research Letters, International Security og Journal of Peace Research med flere. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Smidt, Martin; Theisen, Ole Magnus. (2018) Climate Change and Conflict: Agriculture, Migration and Institutions. Crisis and Conflict in Agriculture.
  • Theisen, Ole Magnus; Gleditsch, Nils Petter. (2017) Resources, the environment, and conflict. Routledge Handbook of Security Studies.
  • Theisen, Ole Magnus; Gleditsch, Nils Petter; Buhaug, Halvard. (2017) Climate change and violence: Reviewing the evidence. States and peoples in conflict: Transformations of conflict studies.
  • Buhaug, Halvard; Theisen, Ole Magnus. (2012) On Environmental Change and Armed Conflict. Climate Change, Human Security and Violent Conflict: Challenges for Societal Stability.
  • Theisen, Ole Magnus; Gleditsch, Nils Petter; Buhaug, Halvard. (2012) Climate Change and Armed Conflict. Elgar Handbook of Civil War and Fragile States.
  • Buhaug, Halvard; Gleditsch, Nils Petter; Theisen, Ole Magnus. (2010) Implications of Climate Change for Armed Conflict. Social Dimensions of Climate Change.
  • Gleditsch, Nils Petter; Theisen, Ole Magnus. (2010) Resources, the environment and conflict. The Routledge Handbook of Security Studies.

Rapport/avhandling