Bakgrunn og aktiviteter

 

Interesser: kjønn og konflikt, civil resistance, statistikk.

I doktorgradprosjektet mitt ser eg på kvinners deltaking i kampanjar for demokratisering eller regimeendring. Mellom anna undersøker eg i kva grad kvinner deltek, kva faktorar som predikerer kvinners mobilisering og korleis kvinners deltaking (eller fråver) påverkar utfallet av kampanjen. 

Eg er tilknytt prosjektet the Anatomy of Resistance Campaigns (ARC), i tillegg til Securing the Victory? Understanding Dynamics of Short-run and Long-term Success in Popular Uprisings and Democratization (SECVIC).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Rustad, Siri Camilla Aas; Bakken, Ingrid Vik. (2019) Conflict Trends in Africa, 1989–2018. 2019. ISBN 978-82-343-0026-4. Conflict Trends (6).
  • Bakken, Ingrid Vik; Rustad, Siri Camilla Aas. (2018) Conflict Trends in Africa, 1989–2017. 2018. ISBN 978-82-7288-886-1. Conflict Trends (6).
  • Klugman, Jeni; Dahl, Marianne; Bakken, Ingrid Vik. (2018) The Women, Peace, and Security Index: A Global Index of Women’s Wellbeing. 2018. ISBN 978-82-7288-890-8. PRIO Paper (2018).