Instituttledelsen

ANSATTE VED INSTITUTT FOR SPRÅK OG LITTERATUR

Instituttledelsen

ISLs ledergruppe består av instituttleder, nestleder for utdanning, nestleder for forskning og kontorsjef i tillegg til faggruppelederne for instituttets to faggrupper: faggruppe for litteratur og kulturhistorie og faggruppe for språk og kommunikasjon, og to av instituttets programledere.