Forskning ved Institutt for språk og litteratur

Institutt for språk og litteratur

Forskning ved Institutt for språk og litteratur

faglærerne på biblioteket

Det er stor forskningsaktivitet på instituttet, og den spenner over et bredt spekter av emner innenfor ulike forskningsområder. Forskningen er organisert i to faggrupper, faggruppe for språk og kommunikasjon og faggruppe for litteratur og kulturhistorie, som favner våre fire hovedforskningsområder.

Faggruppe for språk og kommunikasjon

Instituttets språkforskning omfatter en rekke ulike emner; fra språksystem til språkbruk, fra språkets utvikling i samfunnet til språkets utvikling i individet. Kommunikasjonsforskningen ved instituttet har en tverrfaglig, problembasert innfallsvinkel til studiet av muntlige og skriftlige kommunikative praksiser.

Faggruppe for litteratur og kulturhistorie

Litteraturforskningen omfatter ulike epoker innenfor nordistikk, tysk, fransk, engelsk (britisk og amerikansk) og spanskspråklig litteratur i tillegg til litteraturteori. Innen kulturhistorie legges det spesiell vekt på europeisk politisk historie og historien til den europeiske union. Økonomiske, sosiale og kulturelle temaer står sentralt i tillegg til idehistorie og politikk.