Eli Løfaldli

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur
73598233
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5542

Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Adaptasjon og appropriasjon

Jeg forsker på hvordan litterære og andre tekster blir brukt, gjenbrukt, bearbeidet og omskrevet i nye tekster og for nye kontekster. Jeg arbeider både med teoretiske problemstillinger knyttet til slike fenomener og eksempler på ulike former for adaptasjon og appropriasjon, som for eksempel oversettelser, imitasjoner, redigerte utgaver og adaptasjon for film og tv.

1700-tallslitteratur

Mye av min forskning har tatt for seg 1700-tallets litteratur og kultur, med et særskilt fokus på forfattere som Henry Fielding, Charlotte Lennox. Richard Graves og Laurence Sterne. Jeg er særlig interessert i å undersøke hvordan denne historiske perioden er forstått og fremstilt i dag, og jeg jobber nå med prosjekter som tar for seg samspillet mellom fortid og nåtid i biografiske og selvbiografiske filmer og tekster om personer fra 1700-tallet.

Maskuliniteter

Fremstillinger av maskulinitet, både på 1700-tallet og i dag, er et annet tema som går igjen i min forskning, og jeg undersøker nå hvordan kulturelle forestillinger om manndom kommer til uttrykk når Nordic Noir-genren blir eksportert til nye kontekster.

 

Forskergrupper

Leder forskergruppen Biografi og biografisme sammen med Sara Brinch

Leder forskergruppen Omskrivingens politikk sammen med Marius Warholm Haugen

 

Undervisning og veiledning

Engelsk litteratur, særlig tema innenfor adaptasjon og appropriasjon og 1700-tallslitteratur.

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Løfaldli, Eli. (2016) 'The Terrorist as Quixote: The Case of Anders Behring Breivik'. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
 • Løfaldli, Eli. (2012) Quixotic Book Consumption in Henry Fielding's Joseph Andrews. Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.
 • Goring, Paul Michael; Løfaldli, Eli. (2004) Sterne's Nordic Presence: Denmark, Norway, Sweden. The Reception of Laurence Sterne in Europe.
 • Løfaldli, Eli. (2000) Domesticating the knight errant: Arabella's closet in Charlotte Lennox's The Female Quixote. 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk.

Rapport/avhandling

 • Løfaldli, Eli; Hawthorn, Jeremy; Goring, Paul. (2008) Less of a Man: Quixotism and Masculinities in Eighteenth-Century Fiction. 2008.
 • Løfaldli, Eli. (2000) Female Quixotism. A Study of Charlotte Lennox's The Female Quixote, Jane Austen's Northanger Abbey and Tabitha Gilman Tenney's Female Quixotism. 2000. Skriftserie, Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Andre

 • Løfaldli, Eli. (2017) Gutta på tur: Manndom i eksport av Nordic Noir. Omskrivingens politikk . Forskergruppen Om-Pol ved Institutt for språk og litteratur; NTNU, Dragvoll. 2017-12-06 - 2017-12-06.
 • Løfaldli, Eli; Greenall, Annjo Klungervik. (2017) Translation and Adaptation as Recontextualization: The Case of Nordic Noir. Intersemiotic Translation, Adaptation, Transposition: Saying Almost the Same Thing? . University of Cyprus; Nicosia. 2017-11-10 - 2017-11-12.
 • Løfaldli, Eli. (2016) 'Representations of the Author-Narrator in Tom Jones (1749, 1963, 1997)'. Authorship and Appropriation . University of Dundee; Dundee. 2016-04-08 - 2016-04-09.
 • Løfaldli, Eli. (2016) 'Taking 'different steps': Experts explain the challenges, advantages of adapting novels into films'. Deseret News [Avis]. 2016-07-01.
 • Løfaldli, Eli. (2015) 'Leave the Character of Graveairs in the Country': Eighteenth-Century London in Adaptation. Adaptation and the Metropolis . Association of Adaptation Studies; London. 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Løfaldli, Eli. (2014) For filmens skyld. Under Dusken [Avis]. 2014-09-09.
 • Løfaldli, Eli. (2014) Masteroppgaven i lektorprogrammet: Disiplinfag og/eller fagdidaktikk?. Masteroppgaven i NTNUs lektorutdanning . NTNU; Trondheim. 2014-10-27 - 2014-10-27.
 • Løfaldli, Eli. (2014) Mind the Gap: Methodological Challenges in Adaptation Studies. 'There and Back Again': Adaptation as Oscillation . NTNU; Trondheim. 2014-12-08 - 2014-12-08.
 • Løfaldli, Eli. (2013) Filmer for fansen. Under Dusken [Avis]. 2013-01-29.
 • Løfaldli, Eli. (2013) 'The long expected ball at Netherfield' on screen. Kjærlighet i 200 år: En hyllest til Jane Austens Pride and Prejudice (1813) . Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2013-11-09 - 2013-11-09.
 • Løfaldli, Eli. (2013) The terrorist as quixote: Truth vs. fiction. Litteratur og terror (NorLit-konferansen 2013) . NorLit/Institutt for språk og litteratur, NTNU; Trondheim. 2013-08-22 - 2013-08-24.
 • Løfaldli, Eli. (2013) Uncovering male modesty. The Eighteenth Century in Practice: The First Nordic Conference for Eigheenth-Century Studies . The Norwegian Society for Eighteenth-Century Studies; Oslo. 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Løfaldli, Eli. (2011) Adaptasjonsteori for lærere. Gjesteforelesning ; Dragvoll, NTNU. 2011-05-04 - 2011-05-04.
 • Løfaldli, Eli. (2010) Appropriation in and of Eighteenth-Century Culture. Appropriation in and of Eighteenth-Century Culture . IFS, NTNU; Trondheim. 2010-12-09 - 2010-12-10.
 • Løfaldli, Eli. (2010) Literary Appropriation in the Eighteenth Century: Theoretical Challenges and Methodological Problems. British Society of Eighteenth-Century Society Annual Conference . British Society of Eighteenth-Century Studies; 2010-01-05 - 2010-01-07.
 • Løfaldli, Eli. (2009) The Wigless Wildgoose:The Semiotics of the (Absent) Wig in Richard Graves’ The Spiritual Quixote. BSECS 38th Annual Conference . British Society for Eighteenth-Century Studies; Oxford. 2009-01-06 - 2009-01-08.
 • Goring, Paul Michael; Løfaldli, Eli. (2003) "The Scandinavian reception of Laurence Sterne". The second conference presenting contributions to a multi-authored project on Laurence Sterne's European reception . [Mangler data]; University of Oxford, England. 2002-03-14.
 • Løfaldli, Eli. (2003) 'From Rönnerdahl to Colin Firth: Travelling Snapshots of Don Quixote'. The English Section Research Seminar . [Mangler data]; Trondheim. 2003-02-07.
 • Løfaldli, Eli. (2003) 'Negotiating Gender in Literary Criticism; Or, Literary Critics Negotiating Gender'. Forskning og Samfunn (HFITK801) . [Mangler data]; Trondheim. 2003-01-14.
 • Løfaldli, Eli. (2003) ''So Dull and Insensible a Knight': Cervantic Bed-Hopping and Quixotic Chastity'. Travelling Gender Theory . [Mangler data]; Trondheim. 2003-03-31.
 • Angelsen, Anja; Greenall, Annjo Klungervik; Løfaldli, Eli. (2002) The EDIT project, and some reflections on translation from a dialogical perspective. The English Department Research Seminar . [Mangler data]; Trondheim. 2002-03-15.
 • Behne, Dawn Marie; Løfaldli, Eli; Angelsen, Anja. (2001) EDIT- English Department Interdisciplinary Translation. Engelsk institutt, NTNU, Trondheim Norge. 2001.