Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Adaptasjon og appropriasjon

Jeg forsker på hvordan litterære og andre tekster blir brukt, gjenbrukt, bearbeidet og omskrevet i nye tekster og for nye kontekster. Jeg arbeider både med teoretiske problemstillinger knyttet til slike fenomener og eksempler på ulike former for adaptasjon og appropriasjon, som for eksempel oversettelser, imitasjoner, redigerte utgaver og adaptasjon for film og tv.

1700-tallslitteratur

Mye av min forskning har tatt for seg 1700-tallets litteratur og kultur, med et særskilt fokus på forfattere som Henry Fielding, Charlotte Lennox, Richard Graves og Laurence Sterne. Jeg er særlig interessert i å undersøke hvordan denne historiske perioden er forstått og fremstilt i dag, og jeg jobber nå med prosjekter som tar for seg samspillet mellom fortid og nåtid i biografiske og selvbiografiske filmer og tekster om personer fra 1700-tallet.

Maskuliniteter

Fremstillinger av maskulinitet, både på 1700-tallet og i dag, er et annet tema som går igjen i min forskning, og jeg undersøker nå hvordan kulturelle forestillinger om manndom kommer til uttrykk når Nordic Noir-genren blir eksportert til nye kontekster.

 

Forskergrupper

Leder forskergruppen Biografi og biografisme sammen med Sara Brinch

Leder forskergruppen Omskrivingens politikk sammen med Marius Warholm Haugen

 

Undervisning og veiledning

Engelsk litteratur, særlig tema innenfor adaptasjon og appropriasjon og 1700-tallslitteratur.

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Løfaldli, Eli. (2016) 'The Terrorist as Quixote: The Case of Anders Behring Breivik'. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
  • Løfaldli, Eli. (2012) Quixotic Book Consumption in Henry Fielding's Joseph Andrews. Each Other's Yarns: Essays on Narrative and Critical Method for Jeremy Hawthorn.
  • Goring, Paul Michael; Løfaldli, Eli. (2004) Sterne's Nordic Presence: Denmark, Norway, Sweden. The Reception of Laurence Sterne in Europe.
  • Goring, Paul Michael; Løfaldli, Eli. (2004) 'Sterne's Nordic Presence: Denmark, Norway, Sweden'. The Reception of Laurence Sterne in Europe.
  • Løfaldli, Eli. (2000) Domesticating the knight errant: Arabella's closet in Charlotte Lennox's The Female Quixote. 1700-tallet. Artikler om språk, litteratur, estetikk og musikk.

Rapport/avhandling

  • Løfaldli, Eli; Hawthorn, Jeremy; Goring, Paul. (2008) Less of a Man: Quixotism and Masculinities in Eighteenth-Century Fiction. 2008.
  • Løfaldli, Eli. (2000) Female Quixotism. A Study of Charlotte Lennox's The Female Quixote, Jane Austen's Northanger Abbey and Tabitha Gilman Tenney's Female Quixotism. 2000. Skriftserie, Senter for kvinne- og kjønnsforskning.
  • Løfaldli, Eli. (2000) Female Quixotism: A Study of Charlotte Lennox's The Female Quixote, Jane Austen's Northanger Abbey and Tabitha Gilman Tenney's Female Quixotism. 2000. Skriftserie, Senter for kvinne- og kjønnsforskning.