Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i fransk litteraturvitenskap og leder av det NFR-finaniserte prosjektet The Invention of the Lottery Fantasy.

Mine forskningsinteresser ligger hovedsakelig innen 1700-tallsstudier, med vekt på romanhistorie, reiselitteratur og periodikastudier, litterær appropriasjon og omskriving, litteratur, spill og økonomi.

Pågående prosjekt:

Avsluttede prosjekter:

Forskergrupper:

Nettverk:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Marius Warholm. (2014) Jean Potocki: esthétique et philosophie de l'errance. Peeters Publishers. 2014. ISBN 978-90-429-2979-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Haugen, Marius Warholm. (2010) Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle. L'Harmattan. 2010. ISBN 978-2-296-10330-6.

Del av bok/rapport

 • Haugen, Marius Warholm. (2019) Kaffehus, borgerlig moral og sosialitetens økonomi. Carlo Goldonis La bottega del caffè. Europæisk litteratur 1500‑1800. Bind 3. Samfundet. Fra hoffet til byen.
 • Haugen, Marius Warholm. (2019) Le livre comme objet matériel et culturel dans le Manuscrit trouvé à Saragosse. Jean Potocki : le travail du temps.
 • Haugen, Marius Warholm. (2019) Litteraturforskerens ferdsskriver, eller: Kunsten å grave frem reiseskildringer i Gallica. Opplysninger. Festskrift til Knut Ove Eliassen på 60-årsdagen 26. oktober 2019.
 • Haugen, Marius Warholm. (2018) News of Travels, Travelling News: The Mediation of Travel and Exploration in the Gazette de France and the Journal de l’Empire. Travelling Chronicles: News and Newspapers from the Early Modern Period to the Eighteenth Century.
 • Haugen, Marius Warholm. (2018) Se perdre et se retrouver: errance et identité dans l’oeuvre de Jean Potocki. Sur les traces de Jean Potocki.
 • Haugen, Marius Warholm. (2017) Violence et vertu de force chez Céline Minard. Travaux de Littérature. Vol. XXIX. La Force.
 • Haugen, Marius Warholm. (2016) Når ordet blir vold: retorikk og terror i Saint-Justs politiske taler. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
 • Haugen, Marius Warholm. (2015) Friction, facts and fiction : hybridity in Jean Potocki's "Oriental" travelogues. Cultural mélange in aesthetic practices.
 • Haugen, Marius Warholm. (2015) "Une promenade dans une autre partie du monde". La promenade comme pratique et figure chez Jean Potocki. Travaux de Littérature. Vol. XXVIII. Écrire la promenade.
 • Haugen, Marius Warholm. (2010) Jean Potocki et le plaisir de l'errance. Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle.

Rapport/avhandling

 • Haugen, Marius Warholm; Fauskevåg, Svein Eirik; Rosset, François. (2012) Jean Potocki : esthétique et philosophie de l'errance. 2012. ISBN 978-82-471-3579-2.