Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis i fransk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, seksjon for fransk, hvor jeg for tiden også er seksjonskoordinator.

Jeg veileder gjerne i fransk litteratur av alle sjangre og fra de fleste epoker samt innen fransk medie- og bokhistorie. Mine forskningsinteresser er primært knyttet til 1700-tallsstudier, romanhistorie, periodikastudier, reiselitteratur, litterær appropriasjon, omskriving og oversettelseshistorie, men jeg har også stor interesse for fransk samtidslitteratur og tegneserielitteratur. 

Undervisning:

 • FRA2900 Bacheloroppgave i fransk, fellesemne
 • FRA3200 Fransk litteratur og samfunn
 • FRA3111 Spesialiseringsemne i fransk litteratur

Forskningsprosjekter:

Forskergrupper:

Forskningsinteresser:

 • Fransk og italiensk litteratur, 1700- og 1800-tallet
 • Fransk samtidslitteratur
 • Romanens historie
 • Reiselitteratur
 • Periodikastudier
 • Bokhistorie
 • Litterær appropriasjon
 • Resepsjon, oversettelse, omskriving
 • Litteratur og økonomi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Haugen, Marius Warholm. (2014) Jean Potocki: esthétique et philosophie de l'errance. Peeters Publishers. 2014. ISBN 978-90-429-2979-1.
 • Eliassen, Knut Ove; Haugen, Marius Warholm. (2010) Dévier et divertir. Littérature et pensée du XVIIIe siècle. L'Harmattan. 2010. ISBN 978-2-296-10330-6.

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Haugen, Marius Warholm; Fauskevåg, Svein Eirik; Rosset, François. (2012) Jean Potocki : esthétique et philosophie de l'errance. 2012. ISBN 978-82-471-3579-2.