Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagfelt: HR

 

Arbeidsområde:

 • Fagkoordinator HR
 • Organisasjonsutvikling
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Oppfølging sykmeldte
 • Rådgivning
 • Lederstøtte

Kompetanse:

 • Organisasjons- og prosessutvikling
 • Kompetanseutvkling
 • Digitalisering og effektivisering av tjenester
 • Ledelse og lederstøtte
 • Privat og offentlig sektor

Utdanning:

 • Pedagogikk
 • Økonomi
 • HR/ledelse