Trude Hjulstad

Seniorkonsulent, koordinator for masterprogrammet i logopedi og master i språk og kommunikasjon i profesjoner

Institutt for språk og litteratur
73596724

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Koordinator/studieveileder for master i logopedi og master i språk og kommunikasjon i profesjoner.

Motivasjonssamtaler med Ph.d. kandidater

Koordinator for Etter- og videreutdanning

Utdanning:

Mastergrad i sosial og samfunnspsykologi

Certifisert NLP-Practitioner coach