×

Norsk 2 (8.-13. trinn)

Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn


Norsk 2 - Flerspråklighet - ingress

Studiet utforsker betydningen av språk og litteratur for identitetsprosesser i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og gjeldende læreplan. Studiet innbefatter bruk av IKT-verktøy. Norsk 1 og 2 kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


NB! Krysspublisert artikkel

Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

 

For deg som har fått opptak på studiet:

Studiet er planlagt med fysiske samlinger i Trondheim. På grunn av koronasituasjonen tar vi forbehold om at dette kan endres til digital undervisning på kort varsel hvis smittevernreglene endrer seg.

Norsk 2 - Flerspråklighet - om studiet

Målgruppe

Lærere på ungdomskolen og videregående skole som underviser i norsk og som har mindre enn 60 studiepoeng i norsk. 

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Du må velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" ved NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet, vil NTNU kontakte deg for valg av fordypning i Norsk 2 (8.-13. trinn). Du kan velge mellom to fordypninger:

  • Norsk 2 (8.-13. trinn) Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn (30 sp)
  • Norsk 2 (8.-13. trinn) Norsk i mediesamfunnet (30 sp).

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet og minimum 30 studiepoeng i norsk eller nordisk. Opptak til studiet forutsetter at man er tilsatt i skolen i studieperioden.


Norsk 2 - Flerspråklighet - studiets innhold

Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6012 Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn 1 15 Høst
NORD6013 Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn 2 15 Vår

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 2 – Språk og litteratur i et flerkulturelt samfunn, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).


Norsk 2 - Flerspråklighet - samlingsdatoer

Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2020 - Undervisningsstart på nett i august 2020

Uke Dato
37 7. - 9. september
46 11. - 13. november
Våren 2021
Uke Dato
3 20. - 22. januar
16 19. - 21. april

Undervisningen starter kl.10.00 første samlingsdag og avsluttes kl.15.00 siste samlingsdag.

Eksamen

Høsten 2020

NB! Skriftlig skoleeksamen er endret til 14 dagers hjemmeeksamen

Utlevering: onsdag 25. november kl. 09.00 i Inspera
Innleveringsfrist: onsdag 9. desember kl. 12.00 i  Inspera

Våren 2021

Hjemmeeksamen 14 dager

 

Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
Telefon: 73 41 23 89
E-post: videre@ntnu.no

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Dordi Stavik
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for språk og litteratur

Krysspublisert! - NTNU VIDERE

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.