Videreutdanning for lærere, Trondheim

Norsk 2 (8.-13. trinn)

Flerspråklighet og litterære kulturmøter

Studiet utforsker betydningen av språk og litteratur for identitetsprosesser i et flerspråklig og flerkulturelt samfunn. Det språk- og litteraturfaglige stoffet settes i forbindelse med skolefaget norsk og gjeldende læreplan. Studiet innbefatter bruk av IKT-verktøy. Norsk 1 og 2 kvalifiserer til undervisningskompetanse i norsk på 8.-13. trinn.


Søknadsfristen er passert

Det er ikke lenger mulig å søke på restplasser utenfor vikar- og stipendordningen.

Målgruppe

Lærere på ungdomskolen og videregående skole som underviser i norsk og som har mindre enn 60 studiepoeng i norsk. 

Undervisningsform

Studiet har to obligatoriske samlinger à tre dager per semester. Dette kombineres med nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via NTNUs læringsplattform.

Hvordan søke opptak?

Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars.

Du må velge "Norsk 2: 8.-13. trinn" ved NTNU i Udirs søknadsskjema.

Hvis du blir tildelt støtte gjennom Kompetanse for kvalitet, vil NTNU kontakte deg for valg av fordypning i Norsk 2 (8.-13. trinn). Du kan velge mellom to fordypninger:

Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter (30 sp) eller Norsk 2 (8.-13. trinn) Norsk i mediesamfunnet (30 sp).

Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier.

NTNU vil deretter starte opptaket, og sende e-post til de som har blitt tildelt finansiering med beskjed om å registrere personopplysninger og sende inn dokumentasjon innen en gitt frist.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning fra høgskole eller universitet, der minimum 30 studiepoeng norsk eller nordisk inngår. I tillegg må man være tilsatt i skolen i studieperioden.


Studiets innhold

Studiet er på bachelornivå, består av to emner og går over to semester:

Emnekode Emner Studiepoeng Semester
NORD6012 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 1 15 Høst
NORD6013 Flerspråklighet og litterære kulturmøter 2 15 Vår

 

Spesielle krav og betingelser

For å få godkjent faget Norsk 2 – Flerspråklighet og litterære kulturmøter, hvor NORD6012 inngår sammen med NORD6013, gjelder følgende krav til målform:

Arbeidskrav:
Begge målformene skal være representert i de skriftlige arbeidskravene. Det vil si at minimum ett må skrives på bokmål og minimum ett på nynorsk.

Eksamen:
En eksamen skal skrives på bokmål og en på nynorsk.
Kandidaten velger selv hvilken målform han/hun vil benytte på hvilken eksamen (hhv. NORD6012 og NORD6013).


Informasjon om samlinger

To obligatoriske samlinger á tre dager ved NTNU i Trondheim hvert semester

Høsten 2019 - Undervisningsstart på nett i august 2019

Uke Dato
37 9. - 11. september
46 13. - 15. november
Våren 2020
Uke Dato
  Datoer kommer i løpet av høsten

Eksamen

Høsten 2019
Skriftlig skoleeksamen ved NTNU i Trondheim

Våren 2020
Hjemmeeksamen i det digitale eksamensverktøyet Inspera


Thu, 14 Mar 2019 12:39:28 +0100

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Linda Lønvik
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 41 23 89

Studieveiledning (for faglige spørsmål):
Silje Dåbakk
E-post: isl-evu@hf.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.