Lorentse Weibye

Førstekonsulent, Studieveileder for engelsk og Eksamenskoordinator for nordisk og allmenn litteraturvitenskap

kristin.weibye@ntnu.no
73559173 Bygg 5, 5558, Dragvoll