Om Institutt for psykisk helse

Om Institutt for psykisk helse

Om Institutt for psykisk helse

Institutt for psykisk helse bidrar til kunnskap og økt kompetanse for bedre behandling og psykisk helsearbeid.

Instituttets kjerneoppgaver er forskning, undervisning og formidling. Vår kunnskap, forskning og utdanning bidrar til økt forståelse og kunnskap om psykisk helse, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, rehabilitering, habilitering og barnevern.

Utdanning

Instituttet tilbyr bachelorutdanning i vernepleie, masterutdanning i psykisk helse, vidareutdanningar i psykisk helsearbeid og barnevernsleiing. Vi tilbyr frittståande emner om psykisk helse på doktorgradsnivå (ph.d) og vidareutdanning for for ansatte i spesialiserte tjenester.

Forskning

Instituttet er organisert i tre fagenheter, Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid, Vernepleie og NAKU og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. To av instituttets sentre driver med tjenestestøtte og har særskilt finansiering. Forskningsaktiviteten foregår i instituttets forskningsgrupper.

Institutt for psykisk helse samarbeider tett med St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge og Trondheim kommune, noe som legger godt til rette for klinisk forskning.

Ved instituttet er vi ca. 180 ansatte fordelt på rundt 122 årsverk. Institutt for psykisk helse er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Ledelse ved Instituttet

person-portlet

person-portlet

Her finner du oss

Her finner du oss

Institutt for psykisk helse finner du på Campus Øya i Trondheim. Instituttet har lokaler i Fred Kavli-bygget, 4. etasje (del 1 og del 2) og RKBU i Klostergata 46.

Kontakt oss

Kontakt oss

Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder IPH   Nanna Sønnichsen Kayed
   Instituttleder

​​​​​
 
Ansatte

  Om oss

  ​​​​​​ kontakt@iph.ntnu.no

  ​​​​​​ studier@iph.ntnu.no

Adresse

NTNU Institutt for psykisk helse
7491 Trondheim

Besøksadresse

Campus Øya, Olav Kyrres gate 9, Fred Kavli-bygget, 4. etasje

Spør oss om studier

Vennligst oppgi studieprogram og kontaktinformasjon ved henvendelse

Nye søkere

  ​​​​​​ studier@iph.ntnu.no

Opptak og supplering

  opptak@ntnu.no

Student

  IPH Informasjonstorg for studenter

Eksperter ved NTNU

Eksperter ved NTNU

Våre eksperter hjelper media med kunnskap, analyser og kommentarer

Finn eksperterter

Visjon og strategi

Visjon og strategi

15 feb 2024

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse