Om oss

Institutt for psykisk helse

Om oss

Høstfarger på Campus Østmarka. Foto

Institutt for psykisk helse (IPH) arbeider med forskning og utdanning for å øke forståelsen av psykisk helse, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, allmenn rehabilitering/habilitering og barnevern.

Vi arbeider med grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning innen instituttets ulike fagområder. Vi har kunnskap og kompetanse rettet mot helsefremming og behandling innen det psykiske helsefeltet i vid forstand.

Undervisning

Instituttet underviser bachelorstudenter i vernepleie, masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid. Vi utdanner medisinstudenter og doktorgradsstudenter (Ph.D). Vi tilbyr opplæring uten studiepoeng for ansatte i tjenestene. Studietilbud ved Institutt for psykisk helse

Forskning

Instituttet er organisert i fagenheter og sentre. Et nært samarbeid med St. Olavs hospital, kommunal helsetjeneste, statlig og kommunalt barnevern og forskningsgrupper, legger godt til rette for klinisk forskning.

Våre sentre har særskilt finansiering og arbeider med oppgaver som støtter og bidrar til kvalitetsheving av tjenestene i kommunene. Forskning ved Institutt for psykisk helse

Oppstart for Institutt for psykisk helse (IPH) var 1. januar 2017. Instituttet har ca. 170 ansatte og er organisert under Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Aktuelt ved Institutt for psykisk helse

11 mar 2020

Ledige stillinger

Ledige stillinger