Om Institutt for psykisk helse

Om Institutt for psykisk helse

Høstfarger på Campus Østmarka. Foto

Vår forskning og utdanning bidrar til økt forståelse og kunnskap om psykisk helse, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, ruslidelser, rehabilitering, habilitering og barnevern.

Våre kjerneoppgaver er forskning, undervisning og formidling

Vi har kunnskap og kompetanse for helsefremming og behandling innen et bredt psykisk helsefelt. Våre kjerneoppgaver er forskning, undervisning og formidling. Vi arbeider med grunnforskning, anvendt forskning, epidemiologi og klinisk forskning i instituttets ulike fagområder.

Institutt for psykisk helse er organisert i tre fagenheter, Vernepleie og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge. To av våre fagenheter driver med omfattende tjenestestøtte har særskilt finansiering. De arbeider med oppgaver som bidrar til kvalitetsheving og støtte til tjenestene i kommunene. Et nært samarbeid med St. Olavs hospital, kommunale helsetjenester, statlig og kommunalt barnevern legger godt til rette for klinisk forskning. Les mer om forskningen ved instituttet

Vi underviser medisinstudenter og doktorgradsstudenter (Ph.D). Vi tilbyr Master i psykisk helse, videreutdanninger i psykisk helsearbeid og barnevernsledelse. Instituttet underviser bachelorstudenter i vernepleie og vi tilbyr opplæring for ansatte i tjenestene. Les mer om vårt studietilbud

Våre nærmeste samarbeidspartnere er universitetssykehuset St. Olavs hospital, Helse Midt-Norge RHF og Trondheim universitetskommune. Institutt for psykisk helse er et nytt institutt som hadde oppstart i januar 2017. Instituttet har 170 ansatte og er et an åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

05 mar 2021

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

Kontakt

Kontakt

​​​​​​​​​​​​​​Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder IPH   Nanna Sønnichsen Kayed
   Instituttleder
​​​​​​​

  ​​​​​​ ​​​​​​​kontakt@iph.ntnu.no

  Ansatte

  Kontaktinformasjon og ledelse

  Om oss

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter 4. etg.

Postadresse

Institutt for psykisk helse NTNU
​​​​​​​7491 Trondheim

Studiehenvendelser

  ​​​​​​​​​​​​studier@iph.ntnu.no

 Studieveiledere


Aktuelt og sosiale medier

Kunnskap for bedre psykisk helse

Kunnskap for bedre psykisk helse