Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

PhD i samfunnsmedisin, NTNU 2012

Master i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU 2008 

Jeg forsker på:

Pasientopplevelser

Helsekommunikasjon

Brukermedvirkning

Psykisk helsevern

Klient- og resultatstyrt praksis i terapi (KOR) 

Pågående prosjekt:

Effekt av brukermedvirkning

Veien tilbake til arbeid

Metoder (verktøy) jeg bruker:

Kvalitative metoder (NVivo)

Kontrollert studie

Randomisert klinisk studie 

Publikasjoner/formidling:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner