Bakgrunn og aktiviteter

Senterleder og professor ved Regionalt kunnskapssenter barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), Institutt for psykisk helse

 

Bakgrunn:

PhD i samfunnsmedisin, NTNU 2012

Master i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU 2008 

Jeg forsker på:

Helsetjenesteforskning

Brukermedvirkning

Psykisk helsevern

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner