Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

Fagenhet

Voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid

bilde av kvinne  liggende i blomstereng

Fagenhet for voksenpsykiatri og psykisk helsearbeid (VOPPHA) studerer et bredt felt av psykiske lidelser og ruslidelser fra basalforskning til klinisk forskning og epidemiologi.

Vi studerer ulike aspekter ved psykisk helse eller psykisk sykdom, fra grunnforskning til klinisk forskning og epidemiologi. Våre forskningstemaer er genetikk, akuttpsykiatri, søvn, spiseforstyrrelser, affektive lidelser og trening. Forskningsenheten samarbeider tett med St. Olavs hospital, Klinikker for psykisk helse.

Samarbeidspartnere

04 apr 2022

person-portlet

Fagenhetsleder

Solveig Merete Klæbo Reitan
Professor
solveig.reitan@ntnu.no
48042923

Kontakt oss

Kontakt oss

  Ansatte​​​​​​​

  kontakt@iph.ntnu.no

Postadresse

Institutt for psykisk helse
​​​​​​​7491 Trondheim

Besøksadresse

Edvard Griegs gate 10, Fred kavli-bygget, 4. etasje​​​​​​

SoMe, NTNU Institutt for psykisk helse

Ledelse studier IPH