Bakgrunn og aktiviteter

Leder for enhetens administrative stab

Hovedfokus- og ansvarsområder:

  • Administrasjon, ledelse, lederstøtte
  • Strategi og organisasjonsutvikling
  • HR og HMS
  • Økonomi og virksomhetsstyring
  • Infrastruktur
  • Informasjonsarbeid