RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

– Psykisk helse og barnevern

Forside RKBU Midt-Norge

RKBU Midt-Norge er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Senteret skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling. 

Innad er de vitenskapelig ansatte fordelt i tre temagrupper:

Tilsvarende senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest. Se også felles fagblogg Tilbeste.no.


Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge