Hovedboks RKBU-forside

Institutt for psykisk helse

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern

Gutt som sitter på en plen med høstløv, foto

RKBU Midt-Norge skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg.


RKBU Midt-Norge er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Vi arbeider med tjenestestøtte (kvalitetsheving til tjenester som jobber med barn og unge på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling.

Interessert i kvalitetsheving i tjenester til barn og unge? Ta gjerne kontakt med oss!

Tilsvarende senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.


Kunnskapombarn.no

På utkikk etter verktøy, oppdatert forskning, kurs og utdanninger? Vi anbefaler deg å besøke RBUP- og RKBU-sentrenes nye nettportal Kunnskapombarn.no!

Gå til Kunnskapombarn.no

Undermeny forside

Mini calevent portlet

Kurs og aktiviteter