Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern

Institutt for psykisk helse

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern

Jente med lyst hår i bevegelse og lek

rkbu_tekst

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern bidreg til auka kvalitet i tenester for barn og unge.

RKBU Midt-Noreg driv med tenestestøtte, forsking, undervisning og formidling. Me arbeider for å utvikla og formidla kunnskap i våre fagområde og styrkja berekraftig kompetanse og kvalitet i tenestene for barn, unge og deira omsorgspersonar.

Søk faglege råd og støtte

Vi kan bidra med rådgiving og hjelp til deg som arbeider med barn og unge. Fyll ut skjema for kontakt med oss; Førespurnad til RKBU Midt-Noreg

Mini calevent portlet

Kva skjer?

Kontakt oss

forskning rkbu

undervisning kurs arrangement rkbu

Sosiale medier RKBU