Hovedboks RKBU-forside

RKBU Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

– Psykisk helse og barnevern

Gutt som sitter på en plen med høstløv, foto

RKBU Midt-Norge skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg.


RKBU Midt-Norge er et senter under Institutt for psykisk helse og Fakultet for medisin og helsevitenskap. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte (bidra til kvalitetsheving på en hel tjeneste på tjenestens initiativ), forskning, undervisning og formidling. Er din tjeneste interessert i å heve kvaliteten? Ta kontakt med oss!

Innad er de vitenskapelig ansatte fordelt i tre temagrupper:

Tilsvarende senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest. Se også felles fagblogg Tilbeste.no.


Undermeny forside

Sosiale medier

Kontaktboks

Kontakt oss

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00

Er du student:

studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)