Studier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Instituttet har ansvar for utvikling, innhold og gjennomføring av fire tverrfaglige studieprogram på mastergradsnivå. IØTs fagfelt spenner vidt; økonomi og administrasjon for næringsliv og offentlig forvaltning kombineres med teknologi og basiskunnskap innenfor matematisk- og naturvitenskaplige fagområder. Teknologiemnene i IØTs studieprogrammer hentes fra ulike teknologimiljø ved NTNU, mens de økonomisk-administrative emnene undervises av IØT.

Instituttet utdanner også forskere innenfor fagområdene industriell økonomi og optimering, bedriftsadministrasjon og -organisasjon og helse, miljø og sikkerhet.

5-årig masterprogram

2-årige masterprogrammer

Internasjonalt masterprogram

3-årige bachelorprogrammer

Årsstudium

Forskerutdanning (Ph.d.)

Etter- og videreutdanning

Kontakt oss

Spørsmål om studiet:
Epost: rekruttering@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 34 05
Telefon: 73 59 32 30
Telefon: 73 59 31 73

Generelle henvendelser:
Epost: iot@iot.ntnu.no
Telefon: 73 59 35 11

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte