Studier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Studier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Studenter samarbeider om en oppgave. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Instituttet har ansvar for utvikling, innhold og gjennomføring av fire tverrfaglige studieprogram på mastergradsnivå. IØTs fagfelt spenner vidt; økonomi og administrasjon for næringsliv og offentlig forvaltning kombineres med teknologi og basiskunnskap innenfor matematisk- og naturvitenskaplige fagområder. Teknologiemnene i IØTs studieprogrammer hentes fra ulike teknologimiljø ved NTNU, mens de økonomisk-administrative emnene undervises av IØT.

Instituttet utdanner også forskere innenfor fagområdene industriell økonomi og optimering, bedriftsadministrasjon og -organisasjon, og helse, miljø og sikkerhet.

5-årig masterprogram

2-årige masterprogrammer

3-årige bachelorprogrammer

4-årige bachelorprogrammer (deltid)

Årsstudium

Forskerutdanning (Ph.d.)

Etter- og videreutdanning

Kontakt oss

Kontakt oss

Les om studiene våre

 Alle ansatte
  iot@iot.ntnu.no

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg 1, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Strategiplan for IØT 2018-2025