Studier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Studier ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Instituttet har ansvar for utvikling, innhold og gjennomføring av fire tverrfaglige studieprogram på mastergradsnivå. IØTs fagfelt spenner vidt; økonomi og administrasjon for næringsliv og offentlig forvaltning kombineres med teknologi og basiskunnskap innenfor matematisk- og naturvitenskaplige fagområder. Teknologiemnene i IØTs studieprogrammer hentes fra ulike teknologimiljø ved NTNU, mens de økonomisk-administrative emnene undervises av IØT.

Instituttet utdanner også forskere innenfor fagområdene industriell økonomi og optimering, bedriftsadministrasjon og -organisasjon og helse, miljø og sikkerhet.

5-årig masterprogram

2-årige masterprogrammer

Internasjonalt masterprogram

3-årige bachelorprogrammer

Årsstudium

Forskerutdanning (Ph.d.)

Etter- og videreutdanning

Kontakt oss

Kontakt oss

Epost: iot@iot.ntnu.no

Ta kontakt om studiene våre

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte