Bachelorprogram - 3-årig, Gjøvik

Økonomi, ledelse og bærekraft

Om økonomi, ledelse og bærekraft

Har du ambisjoner om å lede og utvikle bedrifter? Ønsker du å forstå hvordan en effektivt kan produsere varer? Vil du vite hvordan bedrifter bidrar til samfunnet og tar vare på miljøet, samtidig som de tjener penger? Da er bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft på Gjøvik noe for deg.

NTNU tilbyr også:Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2018

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For å søke opptak til studiet må du registrere søknad på Samordna Opptak innen 15. april (fristen er 1. mars for noen søkergrupper). For studieåret 2017-2018 var opptaksgrensen for heltidsstudiet 33,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 39,3 poeng i ordinær kvote. For deltidsstudiet var det ingen opptaksgrense i førstegangsvitnemålskvoten og 57,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til ulike roller innen tjeneste- handels- og industribedrifter eksempelvis bedrifts- og forretningsutvikling, administrasjon, økonomistyring, drift og logistikk, prosjektering, konsulent- og rådgivningsvirksomhet.


Studiets oppbygging

Studiet fører frem til graden "Bachelor i økonomi og ledelse", og følger anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft tilbys både som 3-årig heltidsstudium på campus og som nettbasert og fleksibelt studium over 4 år.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.


10 gode grunner til å velge NTNU

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i økonomi og ledelse
Studieprogramkode: BØKLED
Studiepoeng: 180
Studiekode:
194 369 (heltid på campus)
194 404 (deltid nettstudium)
Undervisningsform: Heltid på campus og deltid nettstudium

Fakultet for økonomi
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april