SiSLU: Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SiSLU: Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning

Forskningsgruppen Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning (SiSLU) har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet. Sentral i denne sammenhengen er kunnskap om spesialpedagogikkens og spesialundervisningens plass i skolen, spesialpedagogens rolle, inkludering og mangfold, samt spesialpedagogiske spørsmål knyttet til barn og unges læring og utvikling i skolen.

Bygge sterkt fag- og forskningsmiljø

Forskningsgruppen har som intensjon å bygge et sterkt fag- og forskningsmiljø innen spesialpedagogikk med relevans for skole og lærerutdanning. Gruppen er åpen for å knytte til seg vitenskapelige ansatte innenfor ulike fagkretser og forskningsmetodiske tilnærminger, i tillegg til masterstudenter, stipendiater og postdoktor-kandidater.

Tre universitetsskoleprosjekt

Vi har tre universitetsskoleprosjekt. De handler om å utvikle kunnskap om sjangerpedagogikk for elever med tegnspråk, om hvordan inkluderende spesialundervisning forstås av ulike aktører på Huseby barneskole, og hvordan et fleksibelt fysisk læringsmiljø spiller inn på lærernes undervisningspraksis, og da særlig for elever med spesialpedagogiske behov.


Pågående prosjekter i forskningsgruppen: