SiSLU: Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning

Forskning – Institutt for lærerutdanning

SiSLU: Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning

Forskningsgruppen Spesialpedagogikk i skole og lærerutdanning (SiSLU) har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet. Sentral i denne sammenhengen er kunnskap om spesialpedagogikkens og spesialundervisningens plass i skolen, spesialpedagogens rolle, inkludering og mangfold, samt spesialpedagogiske spørsmål knyttet til barn og unges læring og utvikling i skolen.

Bygge sterkt fag- og forskningsmiljø

Forskningsgruppen har som intensjon å bygge et sterkt fag- og forskningsmiljø innen spesialpedagogikk med relevans for skole og lærerutdanning. Gruppen er åpen for å knytte til seg vitenskapelige ansatte innenfor ulike fagkretser og forskningsmetodiske tilnærminger, i tillegg til masterstudenter, stipendiater og postdoktor-kandidater.

Jobber med bokprosjekt

SiSLU jobber for tiden med et felles bokprosjekt, "Spesialpedagogikk for like muligheter og inkludering", hvor flere av deltakerne i gruppen bidrar. Videre har flere av gruppens medlemmer ulike pågående prosjekter som har tilknytning til gruppen, uten at alle medlemmene er involverte.


Pågående prosjekter i forskningsgruppen: