Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor

Underviser ved grunnskoleutdanningen 1-7 ved Institutt for lærerutdanning i Pel 2 (Pedagogikk og elevkunnskap) og Spesialpedagogikk (Spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer), samt veileder på Pel 4 (Bacheloroppgave) og masteroppgave i spesialpedagogikk.

 

Doktorgradskandidat ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Tema for avhandlingen er læreres forventninger til elever med spesialpedagogiske merkelapper.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

  • Berge, Åsa Dahl; Kirkvold, Lillian. (2017) Fuggelmyra skole som en fiktiv boltreplass for lærerstudentene til å reflektere over teori og praksis. Læringsfestivalen 2017 . NTNU; Trondheim. 2017-05-08 - 2017-05-09.
  • Kirkvold, Lillian. (2015) Lærernes forventninger til elever med særskilte behov. FOU i Praksis ; DMMH. 2015-04-09 - 2015-04-10.
  • Kirkvold, Lillian. (2009) Assessing the Effects of Labelling in Inclusive Schools. ECER2009 . European Educational Research Association (EERA); Wien. 2009-09-25 - 2009-09-30.