Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli. (2018) Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk. 2018. ISBN 978-82-05-49528-9.
  • Bäckman, Thord; Mortensen, Ole E.; Raanes, Eli; Østli, Elin. (1998) Kommunikation med døvblindblevne. Om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. (Nordisk Vejleder for Døvblindepersonale.). 1998. ISBN 87-89109-50-3.

Del av bok/rapport

  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog. (2018) Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
  • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli; Theil, Rolf. (2018) Andre språk i Noreg. Norsk språkhistorie II : praksis.
  • Raanes, Eli. (2018) Beskrivelse - en del av tolking for døvblinde. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
  • Raanes, Eli; Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena. (2018) Tolker og tolking - en introduksjon. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
  • Raanes, Eli. (2012) Språkanalyse ut fra et videomateriale. Å analysere mellommenneskelige møter innen en sosialkonstruksjonistisk ramme. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
  • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
  • Raanes, Eli. (2011) "Hey there people - I'm Bobby Brown". Louis Brailles punktskrift - enkel og genial. En artikkelsamling.