Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Bäckman, Thord; Mortensen, Ole E.; Raanes, Eli; Østli, Elin. (1998) Kommunikation med døvblindblevne. Om sprog og kommunikationsformer, tilpasning og gennemførelse af kommunikation med personer, der er døvblindblevne. (Nordisk Vejleder for Døvblindepersonale.). 1998. ISBN 87-89109-50-3.

Del av bok/rapport

  • Raanes, Eli. (2012) Språkanalyse ut fra et videomateriale. Å analysere mellommenneskelige møter innen en sosialkonstruksjonistisk ramme. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
  • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
  • Raanes, Eli. (2011) "Hey there people - I'm Bobby Brown". Louis Brailles punktskrift - enkel og genial. En artikkelsamling.
  • Raanes, Eli. (2011) Punktskrift som tolkemetode for døvblinde. Louis Brailles punktskrift - enkel og genial. En artikkelsamling.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2009) Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Raanes, Eli. (2009) Å samtale med døvblinde. Habilitering av barn med cochleaimplantat i et etisk perspektiv - en pilotstudie.
  • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Sentrale strukturer i TSS-tolking. En analyse av tolking med TSS/tegn som støtte med eksempler fra et klasserom. Rapport fra konferansen : TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008.
  • Raanes, Eli. (2007) Deafblind's knowledge as an important contribution to research in communication. Proceedings of the 14th Deafblind International World Conference, Perth, Australia, 25 - 30 September 2007.