Hanne Kristin Aas

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
73412143
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hintze, Denna; Romann-Aas, Knut Are; Aas, Hanne Kristin. (2015) A Comparison of the Core Principles of Proximity Ethics with the Principles and Practices of Process Education. International Journal of Process Education. vol. 7 (1).

Del av bok/rapport

  • Aas, Hanne Kristin. (2014) PP-tjenesten og de minoritetsspråklige elevene. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.