RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

RE Research Group

Religiøsestatuer og et ordpuslespill som viser ordet education. Foto.

RE Research Group (REReG) er internasjonalt orientert, fokusert på å utforske praksis og politikk for religions- og livssynsundervisning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere med variert faglig bakgrunn anvender ulike metodologiske tilnærminger, med sikte på å utvikle teori om god praksis i religions- og livssynsutdanning. Dette inkluderer også filosofi- og etikkundervisning. Gruppen samarbeider med forskere, lærere og andre aktuelle partnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi ønsker gjesteforskere velkommen.

For mer informasjon om forskningsgruppen, se vår engelske nettside


RE-searchers som metodikk for dybdelæring

Prosjektleder: Oddrun Marie H. Bråten

Skole: Charlottenlund ungdomsskole

Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

Cooperating institution