RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

RE Research Group

Religiøsestatuer og et ordpuslespill som viser ordet education. Foto.

RE Research Group (REReG) er internasjonalt orientert, fokusert på å utforske praksis og politikk for religions- og livssynsundervisning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere med variert faglig bakgrunn anvender ulike metodologiske tilnærminger, med sikte på å utvikle teori om god praksis i religions- og livssynsutdanning. Dette inkluderer også filosofi- og etikkundervisning. Gruppen samarbeider med forskere, lærere og andre aktuelle partnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi ønsker gjesteforskere velkommen.

Re-research tematab

  • internasjonale og komparative studier
  • undervisningspraksis 
  • livssyn I skole og undervisning 
  • fagspesifik “Literacy”
  • demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter 
  • religion i media og populærkultur 
  • ekskursjonsdidaktikk 
  • islam
  • utforskende undervisning og «dybdelæring»
  • samiske tema i religionsfagene

Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

Cooperating institution