RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

RE Research Group

Religiøsestatuer og et ordpuslespill som viser ordet education. Foto.

RE Research Group (REReG) er internasjonalt orientert, fokusert på å utforske praksis og politikk for religions- og livssynsundervisning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere med variert faglig bakgrunn anvender ulike metodologiske tilnærminger, med sikte på å utvikle teori om god praksis i religions- og livssynsutdanning. Dette inkluderer også filosofi- og etikkundervisning. Gruppen samarbeider med forskere, lærere og andre aktuelle partnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi ønsker gjesteforskere velkommen.

For mer informasjon, se vår engelske nettside

External partners

External partners

Cooperating institution