RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

RE Research Group

Religiøsestatuer og et ordpuslespill som viser ordet education. Foto.

RE Research Group (REReG) er internasjonalt orientert, fokusert på å utforske praksis og politikk for religions- og livssynsundervisning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere med variert faglig bakgrunn anvender ulike metodologiske tilnærminger, med sikte på å utvikle teori om god praksis i religions- og livssynsutdanning. Dette inkluderer også filosofi- og etikkundervisning. Gruppen samarbeider med forskere, lærere og andre aktuelle partnere både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og vi ønsker gjesteforskere velkommen.

For mer informasjon om forskningsgruppen, se vår engelske nettside


RE-searchers som metodikk for dybdelæring

Prosjektleder: Oddrun Marie H. Bråten

Skole: Charlottenlund ungdomsskole

I prosjektet Menneske og Verden, MOVe, tok Bjarte Mongstad og Gunvor Wendel utgangspunkt i egne erfaringer som lærere ved Charlottenlund Ungdomsskole og Meld. St. 28 / fornyingen av kunnskapsløftet, og tok et initiativ til å jobbe tverrfaglig med samfunnsfag og KRLE med mål om å få til dybdelæring. Gjennom Universitetsskolesamarbeidet fikk de med seg Yngve Skjæveland, samfunnsfag og Oddrun M. H. Bråten, KRLE.

Les nyhetsartikkel i Utdanningsnytt

Etter samorganiseringen av de to fagene i MOVe, ønsket vi som neste «aksjon» å utforske den engelske metodikken RE-searchers. Metodikken er ny og innovativ og utviklet i samarbeid mellom skolelærere og forskere. Dette er en metodikk som er utforskende («Inquery based») og setter eleven i sentrum for egen læring. Vi jobber ut fra en teori om at elever kan skape sin egen kunnskap, i likhet med hvordan forskere jobber. Dette krever en nivåtilpasset metodebevissthet, som metodikken representerer gjennom 4 ulike karakterer med 4 metoder og tilhørende verdier og verktøy for læring. Lærerne forklarer hvordan de bruker metodikken i en episode av KRLE-podden. Originalt i vårt prosjekt er at vi bruker dette tverrfaglig, og både i KRLE og samfunnsfag, og utforsker metodikkens egnethet i forhold til mål i nye norske læreplaner.

Aktiviteter som studietur til England, utprøving i egen skole samt parallelt i KRLE undervisning ved Institutt for lærerutdanning, la grunnlag for et nytt og større samskapt prosjekt: «Innovation in Deep learning with Social, Religion and Worldviews Studies (InDeep SRW)».  Dette prosjektet inkluderer flere partnere fra samfunnsfag og pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, samt partnere i Universitesskolen Lunde Skole i Stavanger og ved Universitetet i Stavanger, samt i andre norske universiteter og høyskoler (OsloMet, Universitetet i Agder, NLA Høgskolen). Vi samarbeider tett med forskerne Rob Freathy og Jonathan Doney, samt læreren Giles Freathy ved Universitetet i Exeter som originalt utviklet metodikken og etablerer også et veiledende råd med representanter fra norske og utenlandske universiteter.

 

Eksterne medlemmer

Eksterne medlemmer

Cooperating institution