NTNU RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

NTNU RE Research Group


Andre prosjekter

Andre prosjekter

K-en i KRLE: Kristendomsundervisning mellom "norskhet" og interkulturalitet. Ingvild Mestad, Nord universitet.

Men hva mener elevene våre? Religionsforståelse blant elever i norsk videregående skole. Adrian Johansen Rinde, Universitetet i Stavanger.

Implementering av RE searchers i KRLE-lærerutdanning. Øyvind Soltun Andreassen, NTNU.

Tidligere PhD prosjekter:*

Kontinuitet og endring: Individualiseringsprosesser i unge muslimske kvinners kunnskapstilegnelse og praktisering av islam i Trondheim, 2020. ISBN 978-82-326-5090-3. Eriksen, Eli-Anne Vongraven.

Lesing i KRLE på ungdomstrinnet. Fagspesifikk lesing, fagspesifikk literacy og kompetanser. (2019). Unstad, Lars

Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. 2014. ISBN 978-82-471-4941-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (15) (2014) Jørgensen, Camilla Stabel.

En komparativ studie av Religionsundervisning i statlige skoler in England og Norge, Universitetet i Warwick, 2010. (Finnes bare på engelsk). ISBN 978-3-8309-2887-4 Bråten, Oddrun Marie Hovde. Til bok i 2013.

Prismet Vol 73 Nr. 1-2 (2022). Gjesteredaktører: Camilla Stabel Jørgensen, Øyvind Soltun Andreassen.
Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Religion & Education: Vol 48, No 4. Gjesteredaktører: Oddrun M.H. Bråten and Jonathan Doney (2021)

Rommets og tidens rolle: Komparative metoder for å utforske hvordan religion i ulike kontekster har påvirket (religiøse) utdanningssystemer. (Finnes bare på engelsk)

Nordidactica Vol 5 Nr 2015:2 Gjesteredaktør: Oddrun M. H. Bråten

This special issue focusing on research gives a comparative perspective on RE in the Nordic countries. It is a result of a cooperation between researchers from the Nordic countries and England following a symposium at the Nordic Conference of Religious Education (NCRE) in Reykjavik, Iceland, in June 2013. (Finnes bare på engelsk).

Geir Skeie ved UiS er med i to nye forskningsprosjekt med finanisering fra Norges forskningsråd: 
 

  1. Transloyalties in Citizenship Education  (TranCit). Ledes av VID Specialised University og tar opp medborgerskap og identiteter knyttet til  samfunnsfagundervisning i Norge og flere land i sørlige Afrika.
  2. Life skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools (LIFE). Ledes av UiS og forsker på teori og praksis knyttet til folkehelse og livsmestring i norsk skole, inkludert hva som skjer i fagundervisning.

Skolen som arena for religiøs endring (SchoolRel)

Publikasjoner i DIN 2: 2019.

Utvikling av RE gjennom praksisfellesskap (2015-2018).

NTNU RE Research Group ble etablert på grunnlag av arbeidet i prosjektet, der vi undersøkte undervisningspraksis og tema i Veivisere – Retningslinjer og praksis for undervisning om religioner og ikke-religiøse Livssyn i interkulturell utdanning (Jackson 2014). Partnere: professor Robert Jackson og Judith Everington, University of Warwick, professor Geir Skeie og Dag Husebø, Universitetet i Stavanger, professor Jenny Berglund, Universitetet i Stockholm. 

KURLE: Kartlegging og utvikling av RE i praksis

Publikasjon: RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget (2014), Fuglseth (red.)
En gruppe forskere fra institusjoner i Midt- og Nord-Norge arbeidet sammen med en spørreundersøkelse og 12 casestudier i et utforskende prosjekt om religionsundervisning i skolen.

SKRIV - Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i alle fag (Jørgensen, Domaas)