Bakgrunn og aktiviteter

Kvinner i islam; Religiøse individualiseringsprosesser blant muslimer i Vesten; Islam i Norge; Islam i Trondheim; Unge muslimske kvinners kunnskapsdannelse og praktisering av islam i Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7800-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Thomassen, Merete. (2011) Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7798-5.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7792-3.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 3 - religion, livssyn og etikk: ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7794-7.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria; Øierud, Gunnfrid Ljones. (2011) Inn i livet 4 - religion livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 978-82-521-7796-1.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aare; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Thomassen, Merete; Therkelsen, Maria. (2011) Inn i livet 4 - religion, livssyn og etikk. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 9788252177985.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, elevbok. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252175868.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Jangaard, Anne-Ruth; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 6: Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177633.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Therkelsen, Maria. (2010) Inn i livet 2. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177640.
 • Skarpeid, Jon; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2010) Inn i livet 2, Religion, livssyn og etikk, ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2010. ISBN 9788252177640.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174557.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 1 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174564.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Elevbok. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174601.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Skarpeid, Jon; Sværen, Jenny Helene. (2009) Inn i livet 5 : Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget. 2009. ISBN 9788252174618.

Rapport/avhandling

 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2020) Continuity and change: Individualization processes in young Muslim women's knowledge acquisition and practice of Islam in Trondheim. 2020. ISBN 978-82-326-5090-3.