NTNU RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

NTNU RE Research Group


Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Verksted for hjemmelaget: 26–27 Oktober 2021

Med medlemmer som jobber med relgions- og livssynsundervisning ved Institutt for Lærerutdanning, NTNU. Deltakere: Oddrun M. H. Bråten, Øyvind Soltun Andreassen, Renate B. Eggen, Eli-Anne V. Eriksen, Camilla S. Jørgensen, Lars Unstad, Geir Skeie, Jess Heise Rasmussen.

Nasjonal konferanse: 9-10 November 2021

Nasjonal konferanse I Trondheim om et av kjerne-elementene I den nye Norske læreplanen, “utforske religioner og Livssyn med ulike metoder”. Denne ble tilrettelagt av Camilla S. Jørgensen og Øyvind S. Andreassen. Innledende forelesninger av Rob Freathy, University of Exeter og Øystein Brekke, Oslo MET. Etterfølgende konferansen ble det publisert et spesialnummer av tidsskriftet Prismet.

Kurs for lærere: 8 November 2021

Kurs for lærere i utForsker metodikken, ved Charlottenlund Universitetsskole, med gjester fra Lunde Universitetsskole, Stavanger. Rob Freathy og Jonathan Doney fra Universitetet I Exeter deltok. Kurset ble tilrettelagt av lærerne Bjarte Mongstad og Gunvor Wendel, og Renate B. Eggen og Inge Andersland deltok også.

RLE forum: 9 Mai 2021

Eli-Anne Vongraven Eriksen innledet til temaet kjerneelementer, som er en del av den nye Norske læreplanen, gjennom en refleksjon om “Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar”.

RLE forum: 11 Februar 2021

Møte med Meerke Bientie som er utdanner for Den Norske Kirke i den samiske menigheten i det sør-samiske området. Hun snakket om menighetens religion, deres kirkeliv og hvordan de håndterer religionsundervising i menigheten. I tillegg fortalte Renate B. Eggen om sin forskning omkring samiske tema i den nye læreplanen fra 2020.

RLE forum: 11 November 2021

Ingrid Aspelund og Karoline Slåttum fra The European Wergeland Centre om hva lærere trenger å vite for å undervise om hendelsen 22 juli.  
De har jobbet med Camilla Stabel Jørgensen, Jakob Maliks og Tatjana Kielland Samoilow på et prosjekt rundt 22. juli i skolen. De presenterte fra prosjektet, med fokus på hva lærere trenger å vite for å undervise om hendelsene som gjelder 22. juli.

Doktordisputas: 24 Juni 2021

Lars Unstad, Avhandling: Lesing i religionsundervisningen i ungdomsskolen: Disiplinær lesing, disiplinær leseferdighet og kompetanser.

Doktordisputas: 16 Desember 2020

Eli-Anne V. Eriksen: Avhandling: Kontinuitet og endring: Individualiseringsprosesser i unge muslimske kvinners kunnskapsinnhenting og utøvelse av islam i Trondheim.

Prosjektutviklingsseminar Brekstad 13.–14. februar 2020

Med formål om å utvikle prosjektet MOVe til et større prosjekt, som senere fikk navnet InDeep.

RLE forum: 26 September 2019

Ola Erik Domaas og Geir Skeie presenterte en historisk oversikt over norsk religionsundervisning i skole og lærerutdanning, og fremtidige RE-planer som skal implementeres fra august 2020.

RLE forum: 9 Mai 2019

Asbjørn Dyrendal introduced his research on conspiracy theory. He invited to a discussion on how to work with the theme in RE and Social Science education in school.

RLE forum: 15 November 2018

Sebastian Klein fra Falstadsenteret presentert innsideinformasjon, i form av personlige brev, fra en lokal jødisk minoritetserfaring med forfølgelse, arrestasjon og motstand under andre verdenskrig.

RLE forum: 25 May 2018

To lærere, Bjarte Mongstad og Gunnvor Wendel, presenterte sitt prosjekt om å flytte grenser mellom to skolefag, KRLE og Samfunnsfag i ungdomsskolen, mens lærerutdannere, Yngve Skjæveland og Oddrun M. H. Bråten, rapporterte fra sine observasjoner som forskere i prosjektet.

RLE forum: 15 March 2018

Dag Hallvar Nestby presenterte sin nylig publiserte artikkel om identitetsutvikling i RE (Norsk Pedagogisk Tidsskrift nr. 4 2017), og mottok et forberedt svar fra Jesper Aagaard Petersen.

Netverking in Stockholm: Mai 2017

Oddrun Bråten, Geir Skeie, Camilla Jørgensen, Tove Steen-Olsen, Robert Jackson, Jenny Berglund med flere deltok. 

Æresdoktor til professor Robert Jackson: 8.–10. mars 2017

Professor Robert Jackson ble tildelt NTNUs æresdoktor. Som en del av programmet inviterte forskergruppen gjesteforelesninger og jazzmusikere til seminar 9. oktober. Professor Jackson er fortsatt Institute of Teacher Education (ILU), NTNUs eneste æresdoktorgrad (til dags dato 2023).

Gjesteforelesning: 13 Februar 2017

Jenny Berglund: Undervisning og islam i sekulære samfunn.
Eli-Anne V. Eriksen: Kvinners dannelse av kunnskap og praksis i islam.

REL-forum: 13 Desember 2016

Camilla S. Jørgensen: Etiske ekskursjoner:
Introduksjon til diskusjoner basert på Jørgensens utprøving av «Etiske utflukter» med studenter.

RLE-forum: 8 November 2016

Renate B. Eggen: Begynneropplæring i RLE: Introduksjon til temaet Basert på Eggens erfaring med lærerutdanning for førskolelærere.

Gjesteforelesere: 5-6 April 2016

Offentlig gjesteforelesning av professor Robert Jackson og gjesteforelesning av førsteamanuensis Judith Everington, University of Warwick.

Guest Lecture: 12 January 2016

Lars Laird Iversen, MF, Om Uenighetsfelleskap, og hvithet og religion.

Seminar: Utvikling av RLE prosjektet, 25 September 2015

Aksjonsforskning, innledninger av Tove Steen-Olsen, NTNU og Dag Husebø, Universitetet i Stavanger